Stipendijas

Zināmi stipendiju saņēmēji Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās

9. un 12. oktobrī Līvānu novada domē notika stipendiju komisijas sēde, lai lemtu par stipendiju programmas Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās 2019./2020. studiju gadā pretendentu izvērtēšanu. Šogad stipendiju pieteikuma anketas un to pielikumi studentiem bija jāiesniedz elektroniski. Ņemot vērā COVID-19 izplatības riskus, arī pārrunas ar jauniešiem pirmo reizi notika attālināti videokonferences režīmā. Komisijai un studentiem šī bija jauna pieredze.

Komisija lēma stipendijas piešķirt 34 studentiem par kopējo summu 42 600 eiro.

Šogad stipendiju fondam ziedojuši uzņēmumi „Light Guide Optics International”, „Līvānu kūdras fabrika”, „Hansahold” un Latgales apgabaltiesas zvērināta notāre Gunta Daugaviete. Liels paldies ziedotājiem par atbalstu Līvānu novada jauniešiem un viņu ģimenēm!

2020./2021.studiju gadā stipendijas saņems sekojoši jaunieši:
• Artūrs Ārsmenieks;
• Vladislavs Baraņenkovs;
• Dagnija Butlere;
• Viktorija Calpanova;
• Alīna Dubro;
• Anda Elīna Eidēja;
• Kristiāna Ezerkalna;
• Marija Groza;
• Anģelina Havrova;
• Alīna Indrāne;
• Salvis Saulvedis Ivanovs;
• Aleksandrs Karpovs;
• Ilvija Kassaliete;
• Anastasija Kolosova;
• Aija Lipinika;
• Anna Mariņaka;
• Artis Muktupāvels;
• Justīne Ozoliņa;
• Ilvija Pastare;
• Artis Pauniņš;
• Aļesja Petrova;
• Agnese Pūga;
• Ainis Rubens;
• Agnis Salmiņš;
• Armands Skutelis;
• Jogita Slesarenoka;
• Linda Smelcere;
• Diāna Spila;
• Laura Šalkovska;
• Božena Teivāne;
• Egita Usāne;
• Arvis Utnāns;
• Juris Valainis;
• Intars Zeps.

10 no studentiem studē Rīgas Tehniskajā universitātē, pa 7 - Latvijas Universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē, 5 - Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bet pārējie citās Latvijas augstākajās izglītības iestādēs. 

Stipendiju komisijas sastāvā bija stipendiju devēja SIA “Light Guide Optics International” pārstāve – Gunta Ivdre, nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds", Līvānu novada Izglītības pārvaldes, Līvānu 1.vidusskolas, Līvānu 2. vidusskolas, Rudzātu vidusskolas, Līvānu novada Sociālā dienesta un Līvānu novada pašvaldības pārstāvji.

Vērtēšanas kritēriji, piešķirot stipendiju, ir vidējā atzīme par iepriekšējo mācību gadu, izvēlētā specialitāte (prioritārie virzieni ir inženierzinātnes un dabaszinātnes), sociālie faktori (daudzbērnu ģimene, nepilna ģimene, trūcīgas ģimenes statuss u.c.), tiek vērtēta arī intervijas laikā gūtā informācija – jauniešu spēja pamatot profesijas izvēli, izpratne par izvēlēto profesiju, motivācija.

Paldies visiem jauniešiem par drosmi un uzņēmību, piesakoties stipendijai un attālināti piedaloties pārrunās. Jebkura šāda veida intervija ir konkurss un ikvienā konkursā ir tie, kuriem paveicas vairāk un tie, kuriem dažādu faktoru (tai skaitā arī uztraukuma) dēļ paveicas mazāk.

Stipendija tiks izmaksāta divās daļās – pirmā daļa pēc līguma noslēgšanas, bet otrā daļa – pēc tam, kad students iesniegs nodibinājumam "Viduslatgales pārnovadu fonds" sekmju izrakstu par aizvadīto mācību semestri augstskolā un augstskolas izziņu, ka viņš pārcelts uz nākamo semestri un turpina studēt. Gadījumā, ja stipendiāta sekmes pazeminās, komisija var lemt stipendijas otro daļu neizmaksāt.

Ar studentiem, kuriem piešķirtas stipendijas, sazināsies nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds" pārstāvji, kuri informēs par līgumu slēgšanu un citām ar stipendijas saņemšanu saistītajām formalitātēm.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Viduslatgales pārnovadu fondu pa tālr. 28399197 vai e-pastu: vlpf@inbox.lv

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv