Stipendijas

Zināmi nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds" stipendiju programmas Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās 2019./2020. studiju gadā saņēmēji

18. un 21. oktobrī Līvānu novada domē sanāca kopā stipendiju komisija, lai lemtu par nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds" stipendiju programmas Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās 2019./2020. studiju gadā pretendentu izvērtēšanu.

Stipendijas piešķirtas 33 studentiem par kopējo summu 39 600 eiro.

Šogad stipendiju fondam ziedojuši uzņēmumi „Light Guide Optics International”, „Līvānu kūdras fabrika”, „Hansahold” un Latgales apgabaltiesas zvērināta notāre Gunta Daugaviete. Liels paldies ziedotājiem par atbalstu Līvānu novada jauniešiem un viņu ģimenēm!

2019./2020.studiju gadā stipendijas saņems sekojoši jaunieši:

 • Agnese Pūga, Latvijas Universitāte (LU), Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātne;
 • Agnis Salmiņš, Rīgas Tehniskā universitāte(RTU), Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorsistēmas;
 • Aija Lipinika, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Medicīnas fakultāte, Medicīna;
 • Ainis Rubens, LU, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātnes;
 • Aleksandrs Karpovs, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), Veterinārmedicīnas fakultāte, Veterinārmedicīna;
 • Armands Skutelis, RTU, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Būvniecība;
 • Artis Muktupāvels, RSU, Rehabilitācijas fakultāte, Ortozēšana un protezēšana;
 • Artis Pauniņš, LU, Datorikas fakultāte, Datorzinātnes;
 • Artūrs Ārsmenieks, RTU, Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, Transporta elektronika un telemātika;
 • Arvis Utnāns, RTU, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības loģistika;
 • Božena Teivāne, Daugavpils Universitāte (DU), Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, Fizioterapija;
 • Diāna Calpanova, LU, Sociālo zinātņu fakultāte, Komunikācijas zinātne;
 • Ināra Rusiņa, DU, Humanitārā fakultāte, Vēsture;
 • Jānis Kivlenieks, LU, Datorikas fakultāte, Datorzinātnes;
 • Jogita Slesarenoka, LU Rīgas Medicīnas koledža, Ārstniecība;
 • Juris Daugavietis, DU, Humanitārā fakultāte, Angļu filoloģija ar krievu valodu;
 • Justīne Ozoliņa, LU, Medicīnas fakultāte, Farmācija;
 • Liāna Belova, LU, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, Optometrija;
 • Linda Smelcere, LLU, Veterinārmedicīnas fakultāte, Veterinārmedicīna;
 • Marta Ancāne, LU, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte, Ģeogrāfijas bakalaurs;
 • Māris Ancāns, RTU,maģistratūra Intelektuālas robotizētas sistēmas;
 • Nauris Utnāns, RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorsistēmas;
 • Oļegs Volkovs, RSU, Medicīnas fakultāte, Medicīna;
 • Oskars Lazdāns, LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Pārtikas produktu un dzērienu tehnologs;
 • Oskars Luksts, RTU, Datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte, Finanšu inženierija;
 • Salvis Kārklis, LU Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātne;
 • Salvis Saulvedis Ivanovs, LLU Tehniskā fakultāte, Mašīnu projektēšana un ražošana;
 • Sandis Kārklis, RTU, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Transportbūves;
 • Simona Groskaufmane, LU, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Vadības zinības;
 • Skaidris Skutelis , LU, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte, Vides zinātnes;
 • Vija Zaķe, DU, Humanitārā fakultāte, Latviešu filoloģija ar zviedru valodu;
 • Vladislavs Baikovs, DU, Humanitārā fakultāte, angļu filoloģija ar spāņu valodu;
 • Vladislavs Baraņenkovs, RSU, Rehabilitācijas fakultāte, Ortozēšana un protezēšana.

Stipendiju komisijas sastāvā bija stipendiju devēju pārstāvji SIA “Light Guide Optics International” pārstāvis – Eduards Gavars, nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds", Līvānu novada Izglītības pārvaldes, Līvānu 1.vidusskolas, Līvānu 2. vidusskolas, Rudzātu vidusskolas, Līvānu novada Sociālā dienesta un Līvānu novada domes pārstāvji.

Vērtēšanas kritēriji, piešķirot stipendiju, ir vidējā atzīme par iepriekšējo mācību gadu, izvēlētā specialitāte (prioritārie virzieni ir inženierzinātnes un dabaszinātnes), sociālie faktori (daudzbērnu ģimene, nepilna ģimene, trūcīgas ģimenes statuss u.c.), tiek vērtēta arī intervijas laikā gūtā informācija – jauniešu spēja pamatot profesijas izvēli, izpratne par izvēlēto profesiju, motivācija.

Paldies visiem jauniešiem par drosmi un uzņēmību, piesakoties stipendijai un ierodoties uz interviju. Jebkura šāda veida intervija ir konkurss un ikvienā konkursā ir tie, kuriem paveicas vairāk un tie, kuriem dažādu faktoru (tai skaitā arī uztraukuma) dēļ paveicas mazāk. Atgādinām, ka tie jaunieši, kuri šogad nesaņēma stipendijas, var pieteikties atkārtoti nākamajā mācību gadā.

Stipendija tiks izmaksāta divās daļās – pirmā daļa pēc līguma noslēgšanas, bet otrā daļa – pēc tam, kad students iesniegs nodibinājumam "Viduslatgales pārnovadu fonds" sekmju izrakstu par aizvadīto mācību semestri augstskolā un augstskolas izziņu, ka viņš pārcelts uz nākamo semestri un turpina studēt. Gadījumā, ja stipendiāta sekmes pazeminās, komisija var lemt stipendijas otro daļu neizmaksāt.

Ar studentiem, kuriem piešķirtas stipendijas, sazināsies nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds" pārstāvji, kuri informēs par līgumu slēgšanu un citām ar stipendijas saņemšanu saistītajām formalitātēm.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Viduslatgales pārnovadu fondu pa tālr. 28399197 vai e-pastu: vlpf@inbox.lv

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv