Stipendijas

Viduslatgales pārnovadu fonds īsteno Labdarības programmu „Stipendijas talantīgajiem bērniem un jauniešiem”.

Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” 2014.gadā izveidoja stipendiju programmu un piešķīra mācību stipendijas 21 talantīgajiem bērniem un jauniešiem no Aglonas, Līvānu , Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadiem mākslā un mūzikā par kopējo summu 1200 euro.

Šīs programmas mērķis ir sniegt atbalstu bērnu un jauniešu izcilībai un talantiem mākslas un mūzikas jomās. Svarīgākais kritērijs ir pretendenta līdzšinējie sasniegumi un izaugsmes perspektīvas.

2014. gada stipendiju programmas rezultāti, skolu un audzēkņu un viņu vecāku atsauksmes pārliecinoši parādīja, ka šāda programma ir atbalstāma un nepieciešama. Arī 2015. gadā fonds ir izsludinājis pieteikšanos labdarības programmai „Stipendijas talantīgajiem bērniem un jauniešiem”. Pamatojoties uz fonda uzraudzības padomes lēmumu Nr. 8, stipendijas tika piešķirtas 27 mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem no Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadiem. No tiem 2 bērni mācās Viļānu un mūzikas un mākslas skolā, 4 - Špoģu mūzikas un mākslas skolā. 13 - Preiļu mūzikas un mākslas skolā, 6 - Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolā un 2 bērni mācās Aglonas Bazilikas kora skolā. Vairāki bērni nāk no daudzbērnu un trūcīgām ģimenēm, bet neskatoties uz to ir parādījuši sevi kā kā gudri un talantīgi audzēkņi. Lai nodrošinātu Talantīgo bērnu un jauniešu mācību maksas, bija nepieciešami EUR 1712,06.

Programmas ziedotāji - SIA „MANCO ENERGY LATGALE”, Māris Mūrnieks, Artis Utināns, Valija Vaivode. Stipendijām tiks novirzīti arī ieņēmumi no Jauniešu foto dienrāža - 2016 pārdošanas.

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv