Stipendijas

Piešķirtas Viduslatgales pārnovadu fonda stipendijas Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās 2018./2019. mācību gadā

Oktobra mēnesī divu dienu garumā fonda izveidotā Stipendiju komisija izvērtēja Viduslatgales pārnovadu fonda stipendiju programmas Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās 2018./2019. mācību gadā 40 pretendentu pieteikumus.

Stipendiju komisijas sastāvā bija stipendiju devēju pāŗstāvji SIA “Light Guide Optics International” pārstāvis – Eduards Gavars, SIA „Līvānu kūdras fabrika” valdes loceklis Pēteris Romanovskis, nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds" vadītāja Janīna Beča, fonda pārstāve Valija Vaivode, Līvānu novada Izglītības pārvaldes, Līvānu 1.vidusskolas, Līvānu 2. vidusskolas, Rudzātu vidusskolas, Līvānu novada Sociālā dienesta un Līvānu novada domes pārstāvji.

Piešķirot stipendijas, tika ņemti vērā sekojoši vērtēšanas kritēriji- vidējā atzīme par iepriekšējo mācību gadu, izvēlētā specialitāte (prioritārie virzieni ir inženierzinātnes un dabaszinātnes), sociālie faktori (daudzbērnu ģimene, nepilna ģimene, trūcīgas ģimenes statuss u.c.), tiek vērtēta arī intervijas laikā gūtā informācija - jauniešu spēja pamatot profesijas izvēli, izpratne par izvēlēto profesiju, motivācija.

Ar komisijas lēmumu stipendijas tika piešķirtas 25 studentiem par kopējo summu 37 000 eiro.

29. oktobrī SIA „Light Guide Optics International” biroja telpās, piedaloties uzņēmējiem Daumantam Pfafrodam un Pēterim Romanovskim, tika parakstīti stipendiju līgumi un teikti ceļavārdi stipendiju saņēmējiem jaunajā darba cēlienā.

Stipendiju programma Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās ir ne tikai finansiāls atbalsts novada jauniešiem un viņu ģimenēm, bet arī ieguldījums jauniešu tālākajā izglītībā un nākotnes profesijas apguvē. Paldies Stipendiju fonda ziedotājiem SIA „Light Guide Optics International”, SIA „Līvānu kūdras fabrika”, SIA „Hansahold”.


Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle Janīna Beča
Iesaki draugiem:   Draugiem.lv