Stipendijas

Piešķirtas radošā darba stipendijas Līvānu novada skolotājiem

Pateicoties Līvānu uzņēmumam “Light Guide Optics International” ziedojumam, arī šogad bija iespēja piešķirt radošā darba stipendijas Līvānu vispārizglītojošo skolu skolotājiem.

Pēdējais mācību gads bija izaicinājums gan skolēniem un skolotājiem, gan vecākiem. Tieši tāpēc jāsaka - ir laime nelaimē. Skolotāji patiesi ir strādājuši radoši, ar izdomu, paši neilgā laikā ir apguvuši digitālās prasmes tā, lai būtu saviem skolēniem ne tikai skolotāji, bet nereti arī padomdevēji, vecākie biedri un motivētāji.

Skolas pieteica 31 pedagogu stipendijas saņemšanai. Kā vienmēr, bija grūti atlasīt labākos no labākajiem, kaut arī stipendijas nolikums paredz objektīvi vērtējamus kritērijus. Stipendijas devējs uzsvēra, ka ir svarīgi raudzīties, lai stipendija būtu kā skolotāja darba izcilības novērtējums.

Stipendija tika piešķirta astoņiem pedagogiem. It īpaši jāuzteic stipendiāti Līvānu 1. vidusskolas skolotāji Jānis Ernstsons par skolnieces iegūto 1. vietu atklātajā tehnoloģiju un dizaina valsts olimpiādē un Sandra Ziemele par skolnieka iegūto Atzinību ķīmijas valsts olimpiādē.

Stipendijas tika piešķirtas vēl sešiem pedagogiem:

  • Līvānu 2. vidusskolas skolotājai Taisijai Grabļevskai par skolēna komandas sagatavošanu dalībai konkursā FIZMIX Experiments un iegūto 2. vietu Latgales reģionā - šis konkurss ir pielīdzināts valsts mēroga atklātajai olimpiādei.
  • Līvānu 1. vidusskolas skolotājai Sandrai Maskalānei par skolnieces iegūto 2. vietu Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecības darbu konferencē un dalību valsts ZPD konferencē.
  • Līvānu 1. vidusskolas skolotājai Maritai Birzākai par skolnieces iegūto 3. vietu Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē.
  • Jaunsilavas pamatskolas skolotājai Vijai Māsānei par kvalitatīvu darbu skolēnu izglītošanā, nodrošinot augstus sasniegumus bioloģijas olimpiādē novada posmā un skolēnu sagatavošanu dalībai stāstnieku un skatuves runas konkursiem (9 skolēni).
  • Jaunsilavas pamatskolas skolotajai Līgai Slicai par skolēnu augstiem sasniegumiem RTU Inženierzinātņu vidusskolas komandu ķīmijas olimpiādē “Ķīmiķu dārzs”.
  • Rudzātu vidusskolas skolotājai Venerandai Spriņģei par darbu ar talantīgajiem skolēniem, jauna interešu izglītības pulciņa 2.-4. klašu skolēniem “Fizikas laboratorija” izveidošanu.

Skolotāji stipendijas savā kontā saņems vēl pirms jaunā mācību gada. Stipendijas tiks saņemtas pilnā apmērā, no tām netiek ieturēti nodokļi.
Stipendiju komisijā ir Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja un specialiste, ziedotāja SIA “Light Guide Optics International” pārstāvis, nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” pārstāvis, tiek pieaicināti skolu administrācijas pārstāvji. Stipendijas tiek piešķirta katru gadu vasarā par darbu un sasniegumiem pēdējā mācību gada laikā.
Sagatavoja Evija Gurgāne,
“Viduslatgales pārnovadu fonds” valdes priekšsēdētāja

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv