Stipendijas

Piešķirtas radošā darba stipendijas Līvānu novada pedagogiem

Arī šogad, neskatoties uz netradicionālo mācību gada noslēgumu, mācoties attālināti, Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogi varēja pretendēt uz nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” vienreizēju radošā darba stipendiju. Kā viens no galvenajiem kritērijiem, izvērtējot stipendiju piešķiršanu, ir pedagogu radošā pieeja mācību procesam un izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs. 2019./2020.mācību gadā sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru notika 14 mācību priekšmetu 2. posma olimpiādes, no tām astoņās Līvānu novada skolēni saņēma uzaicinājumu piedalīties valsts olimpiādē. Valsts mērogā izcīnītas 19 godalgotas vietas, tai skaitā divas 1. vietas, viena 2. vieta, trīs 3. vietas, 13 atzinības.
Līvānu novada Izglītības pārvaldē šogad saņemti 6 novada vispārizglītojošo skolu pieteikumi radošā darba stipendijai. Stipendijai izvirzīti 23 novada pedagogi: no Līvānu 1. Vidusskolas - 11, Līvānu 2.vidusskolas - 1, Rudzātu vidusskolas - 5, Jaunsilavas pamatskolas - 4, Jersikas pamatskolas – 1 un Rožupes pamatskolas – 1 pieteikums.
Stipendiju pretendentu sasniegumus vērtēja komisija, kurā bija Viduslatgales pārnovadu fonda pārstāvis, Līvānu novada domes Izglītības pārvaldes pārstāvji, ziedojuma devējs SIA „Light Guide Optics International” finanšu departamenta vadītājas Guntas Ivdres personā, kā arī pieaicinātie Līvānu novada skolu direktori.
Pedagogu sasniegumi tika vērtēti īpašā punktu sistēmā, piešķirot punktus gan par skolēna iegūto vietu valsts olimpiādē un papildus par eksakto mācību priekšmetu (matemātika, fizika, ķīmija) mācīšanu. Komisija stipendijas piešķīra 18 Līvānu novada pedagogiem. Stipendijas tiks izmaksātas, sadalot SIA “Light Guide Optics International” saziedotos līdzekļus 20 000,00 EUR apmērā.
Līvānu novada pedagogi, kuri saņems novērtējumu stipendijas veidā par ieguldīto darbu 2019./2020. mācību gadā ir: Iveta Kārkle, Jolanta Ļubka-Tarasova, Ēvalds Kārklis, Ingūna Prikule, Valentīna Vaivode no Rudzātu vidusskolas; Lidija Afanasjeva no Rožupes pamatskolas; Taisija Grabļevska no Līvānu 2. vidusskolas; Maija Kulakova, Elita Vaivode, Juris Jansons, Anita Vucina, Anita Reitere, Marita Birzāka no Līvānu 1. vidusskolas; Vija Māsāne, Marija Broņka, Ineta Bivbāne, Līga Slica no Jaunsilavas pamatskolas un Ilona Karpenko no Jersikas pamatskolas.


   

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv