Stipendijas

Piešķirtas Preiļu novada stipendijas

Viduslatgales pārnovadu fondā Preiļu novada pašvaldības stipendiju programma darbojas jau trīs gadus. Stipendijas programmas mērķis ir sekmēt studējošās jaunatnes piesaistīšanu Preiļu novada intelektuālā potenciāla palielināšanai, tādējādi nodrošinot Preiļu novada pašvaldības iestādes un komercsabiedrības ar augsti kvalificētiem speciālistiem.

Preiļu novada dome katru gadu šim mērķim tekošā budžeta gadā piešķir 18.000 EUR. Šo līdzekļu ietvaros tiek plānots arī nākamais stipendiju saņēmēju skaits. Ar tiem stipendiātiem, kuriem saistības ar pašvaldību jau ir uzsāktas, līgums katru gadu tiek pagarināts bez konkursa. No pieciem 2016. gada stipendiātiem, 3 jaunieši jau ir pabeiguši mācību iestādes un strādā pašvaldības teritorijā reģistrētos uzņēmumos. Divi stipendiāti vēl turpina mācības.

Šī gada septembrī tika izsludināta kārtējā pieteikšanās stipendijām 2019./2020. gadam. Pieteikumus iesniedza 5 jaunieši, kas savu dzīvi nolēmuši saistīt ar medicīnu un Preiļiem. Linda Vucāne izvēlējusies logopēda specialitāti, Anastasija Baranova radiologa asistenta , Guna Mežinska vēlas kļūt par vecmāti, Normunds Šnepsts un Daina Ceriņa apgūst medmāsas profesiju.

Oktobrī un novembrī ar visiem pieciem jauniešiem tika noslēgti trīspusēji līgumi, ko parakstīja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle Janīna Beča un stipendiāti. Stipendiju līgums paredz stipendijas saņēmējam, pēc mācību iestādes beigšanas, nostrādāt pašvaldībā vai arī Preiļu novada pašvaldības teritorijā reģistrētā uzņēmumā noteiktu laiku atkarībā no saņemtā stipendijas ilguma.

Fonda valdes locekle:  Janīna Beča

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv