Stipendijas

Piešķirtas Preiļu novada pašvaldības stipendijas

Nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” un Preiļu novada domes šī gada jūlijā izsludinātajam studējošas jaunatnes stipendiju konkursam pieteicās 7 jaunieši no dažādām augstākās izglītības iestādēm. 

4. oktobrī iesniegumus izvērtēja Stipendiju piešķiršanas komisijā šādā sastāvā - “Viduslatgales pārnovadu fonda” dibinātāja Valija Vaivode, Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Juris Erts, SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Iveta Stare, Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts un Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis.

Uz komisijas sēdi bija ieradušies 6 jaunieši. Visi studējošie ļoti pārliecinoši stāstīja par savu izvēlēto profesiju un pauda apņemšanos savu dzīvi saistīt ar Preiļiem. Komisija lēma piešķirt stipendijas četriem medicīnas nozares studentiem, kā arī vienam inženierzinātņu studentam. Diemžēl 2 iesniegtie pieteikumi neatbilda stipendiju nolikuma vērtēšanas kritērijiem.

Nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” stipendiju komisijas lēmumu 6. oktobrī Preiļu novada domes deputāti apstiprināja ārkārtas domes sēdē."Viduslatgales pārnovadu fonds" un Preiļu novada dome ar stipendiātiem slēgs trīspusēju līgumu uz studiju laiku. Stipendijas saņēmējam pēc mācību iestādes beigšanas jānostrādā pašvaldībā, pašvaldības uzņēmumā vai kapitālsabiedrībā, vai arī Preiļu novada pašvaldības teritorijā reģistrētā uzņēmumā noteikts laiks, atkarībā no saņemtā stipendijas apmēra.

Preiļu novada pašvaldības stipendijas tiek piešķirtas pirmo gadu. Stipendijas mērķis ir sekmēt studējošās jaunatnes piesaistīšanu Preiļu novada intelektuālā potenciāla palielināšanai, tādējādi nodrošinot Preiļu novada pašvaldības, tās iestādes un komercsabiedrības ar augsti kvalificētiem speciālistiem. Nākamā pieteikšanās Viduslatgales pārnovadu fondā Preiļu novada domes stipendijām paredzēta 2017. gada vasarā.


Viduslatgales pārnovadu fonda stipendiju fondam var pieteikties pašvaldības un uzņēmēji, kuri ir gatavi ieguldīt savus līdzekļus un piedāvāt darba vietas jaunajiem speciālistiem, lai veicinātu jauniešu atgriešanos savos novados.

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv