Stipendijas

Pedagogu darbu novērtē ar stipendijām

Tradicionāli mācību gada beigās Līvānu vispārizglītojošo skolu pedagogi var pretendēt uz Viduslatgales pārnovadu fonda vienreizēju radošā darba stipendiju. Stipendiju piešķir rūpīgi izvērtējot pedagoga darba sasniegumus – skolēnu sagatavošanu un sekmīgu startēšanu valsts, reģiona un novada mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konferencēs un izglītību veicinošos konkursos. Īpaši tiek novērtēti tie, kuru darbs ir vainagojies ar skolēnu 1.-3. vietām valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs. Pedagogu un skolēnu sasniegumi ir acīmredzami: 2018./2019.mācību gadā valsts mērogā izcīnītas 22 godalgotas vietas, tai skaitā trīs 1.vietas, sešas 2.vietas, piecas 3.vietas, astoņas atzinības.

Līvānu novada Izglītības pārvaldē šopavasar saņemti 7 novada vispārizglītojošo skolu pieteikumi radošā darba stipendijai. Stipendijai izvirzīti 20 novada pedagogi: no Līvānu 1.vidusskolas, Līvānu 2.vidusskolas, Rudzātu vidusskolas, Jaunsilavas pamatskolas, Jersikas pamatskolas, Rožupes pamatskolas un Rudzātu speciālās internātpamatskolas. 

Stipendiju pretendentu sasniegumus vērtēja komisija, kurā bija Viduslatgales pārnovadu fonda pārstāvji, Līvānu novada Izglītības pārvaldes pārstāvji un ziedojuma devējs SIA „Light Guide Optics International” valdes priekšsēdētaja Daumanta Pfafroda personā.

Šogad stipendijas piešķīra 14 Līvānu novada pedagogiem, sadalot šim nolūkam SIA „Light Guide Optics International” ziedotos līdzekļus 21 000.00 EUR apmērā.

Pedagogi Līga Slica, Maija Ancāne un Ligita Upeniece no Jaunsilavas pamatskolas, Jolanta Ļubka-Tarasova, Ēvalds Kārklis, Iveta Kārkle un Katrīna Grigorjeva no Rudzātu vidusskolas, Sandra Seladina, Elita Vaivode, Anita Vucina un Sandra Kivleniece no Līvānu 1. vidusskolas, Mārīte Ondzule no Jersikas pamatskolas, Inga Kūkusiliņa no Rožupes pamatskolas un Zanda Spūle-Vilcāne no Rudzātu speciālās internātpamatskolas šogad saņēma radošā darba stipendiju kā pateicību un novērtējumu radošai pieejai mācību procesam un izciliem sasniegumiem izglītības darbā.


Iesaki draugiem:   Draugiem.lv