Stipendijas

Pasniegtas stipendijas Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās

21. un 24. oktobrī Līvānu novada domē norisinājās stipendiju komisijas sēde, lai lemtu par stipendijas piešķiršanu nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” stipendiju programmā Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās.

4.novembrī stipendiāti tikās ar ziedotājiem, lai svinīgā pasākumā parakstītu līgumus par stipendiju saņemšanu.

Komisija lēma stipendijas piešķirt 35 studentiem par kopējo summu 49 300,00 EUR.

Šogad stipendiju fondam ziedojuši uzņēmumi “Light Guide Optics International”, “Līvānu kūdras fabrika” un “Hansahold”. Liels paldies ziedotājiem par atbalstu Līvānu novada jauniešiem un viņu ģimenēm!

Šajā gadā stipendijas saņems sekojoši jaunieši:

Artūrs Ārsmenieks, Rīgas Tehniskā universitāte, Telekomunikāciju un elektronikas fakultāte, Transporta elektronika;

Līva Marija Barkauska, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vides un Būvzinātņu fakultāte, Zemes ierīcība un mērniecība;

Anete Bērzkalna, Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, Ergoterapija;

Laura Birzāka, Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte, Ārstniecība;

Artis Bivbāns, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vides un būvzinātņu fakultāte, Būvniecība;

Marta Cīrule, Latvijas Mākslas akadēmija, Dizaina nodaļa, Produktu dizains;

Alīna Dubro, Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Vecmāte;

Krista Kristiāna Ērgle, Daugavpils Universitāte, Mūzikas un mākslu fakultāte, Mūzika;

Marija Groza, Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, Audiologopēdija;

Antons Ivanovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte, Mašīnu un aparātu būvniecība;

Ilvija Kassaliete, Rīgas Stradiņa universitāte, Zobārstniecības fakultāte, Zobārstniecība;

Gustavs Kleins, Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, Fizioterapija;

Estere Kraukle, Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, Ergoterapija;

Viesturs Lūsis, Rīgas Tehniskā Universitāte, Mašīnzinību transporta un aeronautikas fakultāte, Medicīnas inženierija un fizika;

Brigita Mālniece, Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Medicīna;

Valērija Mironova, Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Būvniecība;

Artis Muktupāvels, Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, Ortozēšana protezēšana;

Ilvija Pastare, Latvijas Universitāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, Optometrija;

Artis Pauniņš, Latvijas Universitāte, Datorikas fakultāte, Datorzinātne;

Ginta Ručevska, Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinības;

Māra Rudzīte, Ekonomikas un kultūras augstskola, Interjera dizains;

Jānis Silavs, Rīgas Ekonomikas augstskola, Ekonomika un uzņēmējdarbība;

Kristaps Silavs, Rīgas Tehniskā Universitāte, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Būvniecība;

Saulcerīte Skrūzmane, Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Tiesību zinātne;

Amanda Skutele , Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Nekustamā īpašuma pārvaldība;

Jogita Slesarenoka, Rīgas Stradiņa universitāte, Zobārstniecības fakultāte, Zobu higiēnists;

Anete Sniķere, Rīgas Tehniskā universitāte, Daorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Informācijas tehnoloģijas;

Laura Šalkovska, Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, Fizioterapija;

Kristīne Tentere, Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, Filoloģija;

Egita Usāne, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vides un būvzinātņu fakultāte, Būvniecība;

Arvis Utnāns, Rīgas Tehniskā universitāte, Inžnierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības loģistika;

Anna Marija Vilcāne, Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, Fizioterapija;

Jānis Āris Vindulis, Rīgas Tehniskā universitāte, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte, Mašīnu un aparātu būvniecība;

Anna Zakareviča, Rīgas Tehniskā universitāte, Elektronikas un vides inženierzinātņu fakultāte, Vides inženierija;

Kellija Znotiņa, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Instrumentālā mūzikas fakultāte, Stīgu instrumentu spēle.

Stipendiju komisijas sastāvā bija stipendiju devēju SIA “Light Guide Optics International” un “Līvānu kūdras fabrika” pārstāvji, nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds", Līvānu novada Izglītības pārvaldes, Līvānu 1.vidusskolas, Rudzātu vidusskolas un Līvānu novada pašvaldības pārstāvji.

Vērtēšanas kritēriji, piešķirot stipendiju, ir vidējā atzīme par iepriekšējo mācību gadu, izvēlētā specialitāte (prioritārie virzieni ir inženierzinātnes un dabaszinātnes), sociālie faktori (daudzbērnu ģimene, nepilna ģimene, trūcīgas ģimenes statuss u.c.), tiek vērtēta arī intervijas laikā gūtā informācija – jauniešu spēja pamatot profesijas izvēli, izpratne par izvēlēto profesiju, motivācija.,

Stipendija tiks izmaksāta divās daļās – pirmā daļa pēc līguma noslēgšanas, bet otrā daļa – pēc tam, kad students iesniegs nodibinājumam "Viduslatgales pārnovadu fonds" sekmju izrakstu par aizvadīto mācību semestri augstskolā un augstskolas izziņu, ka viņš pārcelts uz nākamo semestri un turpina studēt. Gadījumā, ja stipendiāta sekmes pazeminās, komisija var lemt stipendijas otro daļu neizmaksāt.


Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Izsludināta pieteikšanās stipendijai studijām augstskolās Līvānu novada jauniešiem

Stipendijas devēji (uzņēmēji), Līvānu novada dome un nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” aicina Līvānu novada jauniešus pieteikties stipendijas s

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums