Projektu programma

Realizēti 25 projekti Mazo grantu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros

11.janvārī Aglonas Kultūras centrā notika nodibinājuma „Viduslatgalespārnovadu fonds” īstenotā Mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi - 2017” noslēguma pasākums. Uz pasākumu tika aicinātas biedrības un iniciatīvas grupas, kas piedalījās projektu konkursā un īstenoja kādu no savām idejām . Pagājušā gada aprīlī, kad tika izsludināts projektu konkurss, saņēmām pa šiem gadiem vislielāko projektu iesniegumu skaitu un tie bija - 39 projektu pieteikumi, kas tikai liecina par iedzīvotāju lielo interesi paveikt labas un sabiedrībai derīgas lietas un šāda veida projektu nepieciešamību. . No 26 apstiprinātajiem projektiem ar Preiļu, Līvānu, Aglonas un Vārkavas novadu finansiālo atbalstu tika realizēti 25 projekti. Maksimālais finansējums vienam projektam bija EUR 550. Aizvadītajā gadā gadā konkursa nolikumā bija ieviests jauninājums, pašu projekta īstenotāju līdzfinansējums. Projektu konkursa mērķis ir sasniegts – visos četros novados realizēti sabiedrībai noderīgi projekti kā veltījums mūsu valsts simtgadei un tās cilvēkiem. 

Pasākuma ievadvārdus teica Aglonas novada priekšsēdētāja Ingūna Barķeviča. Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle Janīna Beča un fonda dibinātāja Valija Vaivode pateicās pašvaldībām par sadarbību, uzticēšanos un finansiālo atbalstu šī projektu konkursa realizēšanā . Tālāk vārds tika dots projektu īstenotājiem, kas prezentēja savus projektus. Vieni rādīja sagatavotās prezentācijas, citi vienkārši dalījās savā pieredzē, bet pašdarbības kolektīvi rādīja savu dejot un un dziedātprasmi. 

Preiļu novadā ar projektu palīdzību Saunas pagastā tika izveidots volejbola laukums, iegādāts kvalitatīvs vingrošanas inventārs un iesaistīti iedzīvotāji sportiskās aktivitātēs, kopā ar biedrību “Enģeļtaure” , rīkotas radošās darbnīcas un ielīgoti Jāņi senajās latviskajās tradīcijās. Uzrunājot Pelēču pagasta un apkārtējo ciemu iedzīvotājus, izveidoti 100 dzīvesstāsti, organizētas tikšanās ar pazīstamiem Latgales cilvēkiem. Par godu Latvijas simtgadei iestādīti 70 rožu stādi Preiļos un apkārtējos ciemos, izveidota un labiekārtota atpūtas vieta apmeklētājiem RTRIT, iegādātas 13 dažādas galda spēles par Latviju un noorganizēts galda spēļu čempionāts vecākiem ar bērniem, Preiļu pamatskolas dejotājiem sašūtas 12 vestes, meitenes kopā ar mammām uzaudušas tautiskas jostas un iemācījušās kopā jaunu deju. 

Līvānu novada Sutru pagastā tika sašūtas blūzes sieviešu vokālajam ansamblim “Varavīksne”, mednieku kluba “Ašinieki” mednieku mājai iegādāti jauni logi un durvis, veikts Znotiņu baznīcas iekštelpu kosmētiskais remonts. Rožupes pagasta Vilmeniešu kapsētai uzlabota aka , mednieku klubā “Sabulis” tika veikta medniekmājas tālāka labiekārtošana. Rudzātu kapsētā nomainīts žogs, Jersikā sakopts un labiekārtots dīķis, sakārtota vide. Līvānu novada pensionāri noorganizējuši interesantu un izzinošu 3 dienu nometni un iegādājušies datortehniku, biedrības “Ingato” aprūpē esošajā kaķu pagaidu mītnē izgatavoti un uzstādīti koka labiekārtošanas elementi, izveidota labestības skoliņa, mācītas seno amatu prasmes un ar mīlestību uzadītie 50 zeķu pāri dāvināti vientuļajiem sirmgalvjiem.

Vārkavas novadā Rimicānos tika nodrošinātas jaunas aktivitātes bērnu priekam un atpūtai-Vārkavas pagastā bērnu rotaļu laukums ar jauniem atpūtas elementiem, ar lielu pašvaldības atbalstu tapusi jauna un skaista nojume bērniem.

Aglonas novadā realizēti 5 projekti. Aglonas novada Priežmalē kopīgiem spēkiem tika atjaunots basketbola, vingrošanas iekārtas, skrejceliņi un sakopta apkārtējā teritorija, Grāveros radīti apstākļi veselīgai un aktīvai atpūtai, iegādāts mūsdienīgs sporta inventārs un sakopts futbola laukums, Aglonā mājas kāpņu telpā nomainīti logi un labiekārtots pagalms brīvā laika pavadīšanai bērniem un jauniešiem, iegādātas lielās maskas, kuras aktīvi tiek izmantotas dažādos novada rīkotajos pasākumos. 

Šāda veida pasākumā pirmo reizi tika aicināti piedalīties un pateicības saņēma 11 Mini Ideju projektu konkursa “Krāsainas bumbas dod iespēju jauniešiem” projektu realizētāji. 

Kā katru gadu tā arī šogad pasākuma noslēgumā notika skatītāju balsošana par interesantāko Mazo grantu projektu un tā prezentāciju ar lielu balsu pārsvaru uzvarēja iniciatīvas grupa „Preilieši” ar projektu „Skaists ir mūsu tautastērps, vēl skaistāku darīsim”, kuru pārstāvēja 5. klašu deju kolektīvs „Dancari” Ilzes Brokas vadībā. Uzvarētāji dāvanā saņēma biļetes uz Kaspara Zemīša koncertu Latgales vēstniecībā Gors.

Paldies Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novadu pašvaldībām par Mazo grantu projektu konkursa finansēšanu un sniegto atbalstu konkursa realizēšanas gaitā, projektu īstenotājiem par ieguldīto darbu, realizējot savas idejas. Īpašs paldies Aglonas novada Kultūras centra kolektīvam un tā vadītājai Guntai Gulbei par sirsnīgo uzņemšanu un pasākuma norises nodrošināšanu.

Pasākumā ar savām skanīgajām balsīm mūs visus priecēja vokālais ansamblis “Varavīksne” (vadītāja Ieva Grēvele), Līvānu senioru ansamblis “Līva” (vadītāja Ilona Balaško) un Aglonas vidusskolas vokālais ansamblis (vadītāja Lilita Valaine) un protams jestrie ”Dancari” ar savu raito dejas soli.


Janīna Beča
Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Noslēdzies Mazo grantu projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi- 2018”

   Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” kopā ar Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas pašvaldībām Mazo grantu projektu konkursu „Iedzīvot

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums