Piepildīt sapni

Tiek piepildīti vēl divu bērnu sapnīši

Bērni no Aglonas novada - Andrejs Stadijs un Pāvels Skorodihins saņēma divriteņus akcijas "Piepildīt sapni - 4" ietvaros.

Šī labdarības akcija turpinās.. 

Aicinām ziedot un saņemt pozitīvo enerģiju, ko dod dāvināšanas prieks. Lūdzam īstenot bērnu vēlmes un ziedot gan viņu izvēlētās mantas, gan naudiņu, kas palīdzēs viņu vēlmes īstenot. Lai ziedotāji varētu piemērot iedzīvotāju vai uzņēmumu ienākuma nodokļu atlaidi ziedotajām summām, fondam ar LR VID lēmumu ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Visi saziedotie līdzekļi nonāk paredzētajam mērķim. Fonda administratīvās izmaksas netiek segtas no Jūsu ziedojumiem.
Ziedojumus varat veikt gan ieskaitot fonda banku kontos, gan skaidrā naudā griežoties fonda birojā Tirgus laukums 1, Preiļi, LV-5301

Vairāk par šo akciju un akcijas dalībniekiem var iepazīties šeit:
 http://www.vlpf.lv/labdaribas-akcija-piepildit-sapni-4 

Fonda rekvizīti :


Nodibinājums "Viduslatgales pārnovadu fonds"

Reģ.Nr. 40008210954 ,
Bankas nosaukums AS "SEB Banka"
Konta Nr. LV35UNLA0050021079970
AS „Citadele banka”
Konta Nr. LV17PARX0016753060001

Ar pateicību par Jūsu dāsnumu un labestību,


akcijas "Piepildīt sapni - 4" koordinatore 

Irēna Suhodoļska 

T.: (+371) 28370261

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv