Piepildīt sapni

Labdarības akcijas "Piepildīt sapni - 4" dalībnieku sapnīši piepildās

Šonedēļ tika piepildīti 3 bērnu sapnīši no Līvānu novada, kas piedalās labdarības akcijā "Piepildīt sapni - 4" - Karolīna  Marija Ančevska un Ilze Brūvere sapņoja par savu televizoru un Armands Lelaus saņēma portatīvo datoru, monitoru, datora klaviatūru, bezvadu datorpeli un HP 90W Docking Hation. 

Šī labdarības akcija turpinās..

Aicinām ziedot un saņemt pozitīvo enerģiju, ko dod dāvināšanas prieks. Lūdzam īstenot bērnu vēlmes un ziedot gan viņu izvēlētās mantas, gan naudiņu, kas palīdzēs viņu vēlmes īstenot. Lai ziedotāji varētu piemērot iedzīvotāju vai uzņēmumu ienākuma nodokļu atlaidi ziedotajām summām, fondam ar LR VID lēmumu ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Visi saziedotie līdzekļi nonāk paredzētajam mērķim. Fonda administratīvās izmaksas netiek segtas no Jūsu ziedojumiem.

Ziedojumus varat veikt gan ieskaitot fonda banku kontos, gan skaidrā naudā griežoties fonda birojā Tirgus laukums 1, Preiļi, LV-5301

Vairāk par šo akciju un akcijas dalībniekiem var iepazīties te: http://ejuz.lv/dalibnieki

Fonda rekvizīti :

Nodibinājums "Viduslatgales pārnovadu fonds"
Reģ.Nr. 40008210954,
AS "SEB Banka"
Konta Nr. LV35UNLA0050021079970
AS „Citadele banka”
Konta Nr. LV17PARX0016753060001

Ar pateicību par Jūsu dāsnumu un labestību,
akcijas "Piepildīt sapni - 4" koordinatore
Irēna Suhodoļska
T.: (+371) 28370261


Iesaki draugiem:   Draugiem.lv