Piepildīt sapni

Labdarības akcija „Piepildīt sapni - 3” noslēgusies

30. jūlijā Riebiņu parka estrādē notika akcijas „Piepildīt sapni - 3” noslēguma pasākums. Akcijas rezultātā tika piepildīti 15 bērnu ar īpašām vajadzībām sapņi no Preiļu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas un Līvānu novadiem.

Jau trešo gadu uzņēmēji un vienkārši līdzcilvēki ziedoja gan konkrētas bērnu izvēlētas mantas, gan naudu par ko šīs mantas iegādāties. Sapņi bija dažādi – kāds bija vēlējies divriteni, pirmo personīgo telefonu vai portatīvo datoru, citi saņēma novusa galdu, sulu spiedi, šujmašīnu, bet jaunās māksliniecēm piepildījās sapnis par molbertu un vijoli. Kopumā tika saziedoti EUR 1310 un mantiskie ziedojumi par EUR 1286.

Kad sapņi tika piepildīti „Viduslatgales pārnovadu fonds” visus akcijā iesaistītos bērnus ar ģimenēm aicinājām uz noslēguma pasākumu, kas norisinājās Riebiņu parka estrādē. Laika apstākļi pasākuma apmeklētājus nelutināja, brīžiem lija lietus. Pasākumu atklāja Viduslatgales pārnovadu fonda dibinātāja Valija Vaivode.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja un vēlēja sapņot arī uz priekšu Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, Preiļu novada domes deputāts Juris Erts, kā arī 12. saeimas deputāts Aldis Adamovičs. Visi runātāji uzsvēra, ka cilvēku labestība, sirds siltums un atsaucība ir pierādījusi, ka mēs visi kopā varam paveikt labas lietas. Kas gan vēl vairāk spēj sasildīt sirdis, kā patiess smaids bērnu sejās. 

Pasākumā piedalījās un priekšnesumus sniedza Riebiņu kultūras centra meiteņu popgrupa, Rušonas meiteņu ansamblis, Feimaņu lielie un mazie dejotāji un Riebiņu novada deju kolektīvs. 

Nevienu labdarības akciju nevar īstenot bez ziedotājiem un labvēļiem. Paldies labdarības akcijas „Piepildīt sapni -3” ziedotājiem: SIA Daugavpils pilsētas V. Fjodorova „PLANĒTA”, AS SEB bankai, SIA „Silja”, SIA „Automobilists”, aptiekai „Ainava”, 12. Saeimas deputātiem, kurus uzrunāja un arī ziedoja Aldis Adamovičs, Sergejam Streļčukam, Valijai Vaivodei, Irēnai Suhodoļskai, Janīnai Bečai, Natālijai Rubīnei, Sandim Puriņam, kā arī anonīmajiem ziedotājiem un labvēļiem, kas ziedoja ziedojumu kastītēs. Pasākuma dalībniekus cienājām ar kliņģeri un saldējumu. 

Lielu paldies sakām labdarības akcijas „Piepildīt sapni - 3” noslēguma pasākuma atbalstītājiem: SIA „SALTUMS - 2”, SIA „Arka Preiļi”, SIA „TU Lauki”, SIA „Cīši gords”, biedrībai „Preiļu NVO centrs”, veikalam „Beta” un Inārai Indrikovai. Paldies Riebiņu kultūras centra darbiniecēm un tā vadītājai Ilgai Pokšānei par atsaucību un sniegto atbalstu pasākuma sagatavošanā. Paldies atraktīvajiem vadītājiem Leldei un Renātam no Riebiņu novada.
Arī šī akcija mums, Viduslatgales pārnovadu fonda darbiniekiem, sniedza iespēju pārliecināties par labo darbu lielo nozīmi. Šiem bērniem ar ģimenēm mūsu atbalsts un sapratne nozīmē ļoti daudz, bet mums lielāko gandarījumu sagādā sajūta, ka tas, ko tu dari, kādam ir patiešām svarīgs un nepieciešams. Lai arī turpmāk netrūkst līdzcilvēku, kuru spēkos ir darīt bērnus laimīgākus, kādu no sapņiem padarot par īstenību.


Sagatavoja: 

Labdarības akcijas koordinatore

Irēna Suhodoļska


Iesaki draugiem:   Draugiem.lv