Piepildīt sapni

Akcija „Piepildīt sapni -2” – noslēgusies

2. augustā Līvānos notika akcijas „Piepildīt sapni -2” noslēguma pasākums. Akcijas rezultātā tika piepildīti 21 bērna ar īpašām vajadzībām sapnis no Preiļu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas un Līvānu novada. 

Jau otro gadu uzņēmēji un vienkārši līdzcilvēki ar labām sirdīm ziedoja gan konkrētas bērnu izvēlētas mantas, gan naudu par ko šīs mantas iegādāties. Tika iegādāti portatīvie datori, velosipēdi, mobilie telefoni, ģimenītes ir bijušas ekskursijā Ventspilī un Rīgā. 

Kopumā tika saziedoti EUR 2497.65
un mantiskie ziedojumi par EUR 1623.19

Kad sapņi tika piepildīti Fonds visus akcijā iesaistītos bērnus ar ģimenēm aicinājām uz noslēguma pasākumu, kas norisinājās Līvānos pie kultūras centra. Ar siltiem, mīļiem uzrunas vārdiem pasākumu atklāja Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle Valija Vaivode.

Pasākumā piedalījās un vēlēja sapņot arī uz priekšu Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne, Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Lauris Pastars, Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska, kā arī 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs. Visi runātāji uzsvēra, ka cilvēku labestība, sirds siltums un atsaucība ir pierādījusi, ka mēs visi kopā varam paveikt labas lietas. Kas gan vēl vairāk spēj sasildīt sirdis, kā patiess prieks bērnu acīs.
Pasākuma gaitā klātesošos iepriecināja ar skaistiem priekšnesumiem Rudzātu Saieta nama vokālais ansamblis „Adelī”, akustiskais trio „Padod stīgu” no Līvāniem, Līvānu bērnu un jauniešu centra un Līvānu 1. vidusskolas vokālā studija „Spurgaliņas” un Līvānu 1. vidusskolas 1. klašu deju kolektīvs.
Nevienu labdarības akciju nevar īstenot bez ziedotājiem un labvēļiem. Paldies Labdarības akcijas „Piepildīt sapni -2” ziedotājiem: Aktīvā tūrisma centram „Eži”, SIA „Sencis”, SIA Daugavpils pilsētas V. Fjodorova „PLANĒTA”, AS SEB bankai. Līvānu kūdras fabrikai, SIA „Zelta zeme”, SIA „Silja”, SIA „JAS Consultants”, SIA „RUTA FURNITURA”, SIA „Vega P”, SIA „E.M.B.R.”, SIA „Salang P”, SIA „Automobilists”, Z /S „Upmalu mājas”, 12. Saeimas deputātiem no Latgales, Sergejam Streļčukam, Aijai Smirnovai, Inārai Trokšai, Ritai Strodei, Stanislavai Švēdei, Aigaram Pastaram, Jānim Kuprim, Teklai Mediņai, anonīmajiem ziedotājiem un labvēļiem, kas ziedoja ziedojumu kastītēs.
Pasākuma dalībniekus cienājām ar cepumiem, saldumiem, sulām un saldējumu. Lielu paldies sakām labdarības akcijas „Piepildīt sapni -2” noslēguma pasākuma atbalstītājiem: SIA „ADUGS”, SIA „SALTUMS - 2”, SIA „Arka Preiļi”, SIA „Pie Torņa”, SIA „TU Lauki”, SIA „Cido Grupa”, SIA „Cīši gords”, SIA „PRIZ”, biedrībai „Preiļu NVO centrs” un Annai Šņepstei. Paldies Līvānu kultūras centra atsaucīgajiem darbiniekiem par palīdzību, par apskaņošanu un jauko pasākuma noformējumu. Paldies visiem novadiem, kas savas ģimenes atveda uz pasākumu. Paldies atraktīvajiem vadītājiem – Daigai Grāvītei un Normundam Ločmelim.

Mums, Viduslatgales pārnovadu fondam, lielāko gandarījumu par paveikto sagādā sajūta, ka tas, ko tu dari kādam ir patiešām svarīgs un nepieciešams. Lai mēs visi sapņojam un, lai nepietrūkst spēka dzīvē sapņus īstenot.


Irēna Suhadoļska
Nodibinājuma „Viduslatgales pārnovafu fonds”
akcijas „Piepildīt sapni - 2” koordinatore

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv