Par Viduslatgales pārnovadu fondu

Par Viduslatgales pārnovadu fondu

Viduslatgales pārnovadu fonds ir pirmais kopienas fonds Latgalē, kas darbojas Aglonas, Vārkavas, Riebiņu, Līvānu un Preiļu novados.

Fonda mērķis ir sekmēt un attīstīt vietējās kopienas izaugsmi, mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas un kopienu filantropiju Latgalē.

Fonda uzdevumi ir:

  • regulāri izzināt sabiedrības aktuālākās vajadzības;

  • piesaistīt fizisko un juridisko personu ziedojumus un dāvinājumus;

  • nepieciešamības gadījumā piesaistīt citu finansējumu Fonda darbības nodrošināšanai un mērķa sasniegšanai;

  • Fonda noteiktajā kārtībā piešķirt finansējumu Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas apkaimes sabiedrībai aktuālāko un nozīmīgāko iniciatīvu īstenošanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura;

  • veidot un uzturēt pastāvīgo finanšu uzkrājumu (neaizskaramo kapitālu) Fonda ilgtspējas nodrošināšanai.

2014.gada 28.novembrī VLPF tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss labdarības un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomās

Viduslatgales pārnovadu fonds ir Latvijas visu kopienu fondu apvienības - Kopienu fondu kustības - dalībnieks.
Iesaki draugiem:   Draugiem.lv