Par Viduslatgales pārnovadu fondu

Par Viduslatgales pārnovadu fondu

Viduslatgales pārnovadu fonds ir vienīgais kopienas fonds Latgalē, kas darbojas Preiļu un Līvānu novados.

Fonda mērķis ir sekmēt un attīstīt vietējās kopienas izaugsmi, mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas un kopienu filantropiju Latgalē.

Fonda uzdevumi ir:

  • regulāri izzināt sabiedrības aktuālākās vajadzības;

  • piesaistīt fizisko un juridisko personu ziedojumus un dāvinājumus;

  • nepieciešamības gadījumā piesaistīt citu finansējumu Fonda darbības nodrošināšanai un mērķa sasniegšanai;

  • Fonda noteiktajā kārtībā piešķirt finansējumu Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas apkaimes sabiedrībai aktuālāko un nozīmīgāko iniciatīvu īstenošanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura;

  • veidot un uzturēt pastāvīgo finanšu uzkrājumu (neaizskaramo kapitālu) Fonda ilgtspējas nodrošināšanai.

Fonds dibināts 2013.gada 16.maijā. Fonda dibinātāji: Antra Vilcāne, Aija Smirnova, Pēteris Romanovskis, Gunta Ozoliņa, Ināra Meikulāne, Inese Šuksta, Mārīte Mežiniece, Ingūna Barkeviča, Elita Jermolajeva, Raimonds Rubins, Lilita Seile, Nora Šņepste, Inta Reča, Ineta Liepniece, Aldis Adamovičs, Jānis Kupris, Andris Vaivods, Artis Utināns, Marija Švābe, Janīna Pranevska, Ramiss Aļijevs, Maruta Plivda, Valija Ruisa, Silvija Dreijere, Valija Vaivode.


2013.gada 28.novembrī VLPF tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss labdarības un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomās. VID lēmums par SLO statusa piešķiršanu šeit


Saskaņā ar nodibinājuma statūtiem, Fonda darbības uzraudzības institūcija ir Fonda uzraudzības padome. Uzraudzības padomes locekļi: Valija Vaivode, Ineta Liepniece, Raimonds Rubins, Ingūna Barkeviča, Inese Šuksta, Gunta Ivdre, Inese Butlere, Mārtiņš Kaugars, Gunita Gavare, Gita Palma. Fonda valdes priekšsēdētāja ir Evija Gurgāne.


Viduslatgales pārnovadu fonds ir Latvijas visu kopienu fondu apvienības - Kopienu fondu kustības - dalībnieks.

Nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds" statūti šeit:

Nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds" darbības stratēģija 2021.-2026. gadam šeit:


Viduslatgales pārnovadu fonda komanda : (no kreisās) klientu apkalpošanas operatore Iveta Kivleniece, valdes priekšsēdētāja Evija Gurgāne, ziedojumu piesaistes un komunikāciju speciāliste Irēna Suhodoļska, grāmatvede Marija Švābe. 

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Piepildīt sapni 2024

Mūzikas nodarbības, futbola spēles treniņi, divritenis, planšete, silto smilšu nodarbības, ABA terapija, mēbeles mācībām – tie ir daži no šī gada bērnu ar

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums