..par un ap JIL

..par un ap JIL

Mēs, Viduslatgales JIL, esam dzimuši Viduslatgales pārnovadu fonda paspārnē 2014. gada nogalē.. sanākot ambicioziem, mērķtiecīgiem un enerģiskiem jauniešiem.

Viduslatgales JIL galvenā mērķa grupa ir jaunieši no 13 - 30 gadiem no Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadu teritorijas.

Viduslatgales JIL mērķis ir veicināt jauniešu iesaistīšanos vietējās dzīves uzlabošanā, veidojot jauniešu izpratni par līdzekļu piesaisti, brīvprātīgo darbu un labdarību un sekmēt jauniešiem labvelīgas vides attīstību.


Viduslatgales JIL galvenie darbības virzieni:
Jauniešu aktīva līdzdalība
Jauniešu kultūra un brīvais laiks
Jauniešu informācija
Jauniešu ideju konkursi


JA TEVI TAS SAISTA UN INTERESĒ.. tad ESI VIENS NO MUMS un PIEVIENOJIES!!! [raksti uz viduslatgales.jil@gmail.com]

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv