Par fondu

Parakstīts sadarbības līgums ar Teterevu fondu

11. oktobrī Valmierā septiņi kopienu fondi, to skaitā arī mūsu Viduslatgales pārnovadu fonds, parakstīja apņemšanos ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu turpināt Kopienu filantropijas attīstības programmu 2017. – 2022. gadam.

Fonds saka sirsnīgu paldies Teterevu fondam par līdzšinējo atbalstu četru gadu garumā. Esam guvuši pieredzi ziedojumu piesaistē, labdarības akciju un pasākumu organizēšanā novados, vietējo inciatīvu veicināšanā, daudzos citos darbos un kopā ar visiem jums - pašvaldību ļaudīm, ziedotājiem, brīvprātīgajiem palīgiem, draugiem un atbalstītājiem gatavi uzsākto darbu turpināt.

Paldies personīgi mecenātiem Borisam un Inārai Tetereviem par atbalstu un iespēju tikties klātienē, Valmieras novada kolēģiem par superīgo uzņemšanu un pozitīvo gaisotni visas dienas garumā.

Vairāk informācijas: http://www.teterevufonds.lv/jaunumi/latvijas-kopienu-fondi-apnemas-turpinat-merktiecigu-labdaribu-novados/

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Izsludināta pieteikšanās stipendijai studijām augstskolās Līvānu novada jauniešiem

Stipendijas devēji (uzņēmēji), Līvānu novada dome un nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” aicina Līvānu novada jauniešus pieteikties stipendijas s

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums