Fonda darbība

Par fondu un fondu darbību LRT raidījumā "Preiļu novada aktualitātes"

Par nodibinājumu “Viduslatgales pārnovadu fonds”
Viduslatgales pārnovadu fonds ir viens no Borisa un Ināras Teterevu fonda kopienu filantropijas kustības fondiem, kas savu darbību uzsācis pirms četriem gadiem, 2013. gadā un darbojas Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novados, kas aptver aptuveni 34 tūkstošus iedzīvotāju. Fondam ir piešķirts Sabiedriskā labuma statuss. Savas darbības laikā fonda darbinieki regulāri sadarbojas ar pašvaldībām, to sociālajiem dienestiem, uzņēmējiem un savas kopienas iedzīvotājiem, kas ļauj noskaidrot un apkopot iedzīvotāju vajadzības un virzienus , kuros jāstrādā. Rezultātā palīdzību un atbalstu saņem tās mērķa grupas, kurām tā visvairāk nepieciešama. Šo gadu laikā esam piepildījuši 82 bērnu ar īpašām vajadzībām sapni, iegādājušies sēklas un stādāmo materiālu 220 trūcīgajām ģimenēm, atbalstījuši 84 talantīgus jauniešus mākslā un mūzikā, organizējuši Labdarības bumbu rallijus, Lūgšanu brokastis un iepriecinājuši vairāk kā 1200 vientuļo pensionāru no pieciem novadiem ar svētku paciņām, snieguši atbalstu 14 ģimenēm, kuras skārušas stihiskas nelaimes vai slimības. Katru gadu Mazo grantu projektu konkursa ietvaros tiek realizētas vismaz 24 sabiedrībai nozīmīgas Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novadu iedzīvotāju idejas.

Fonda rīkotie pasākumi katru gadu tiek rīkoti savas pašvaldības teritorijā, lai aptvertu arvien plašāku iedzīvotāju loku.


Nozīmīgākās gada laikā realizētās labdarības akcijas
• Labdarības akcija "Piepildīt sapni" bērniem ar īpašām vajadzībām. Tika piepildīti 19 bērnu sapņi, piesaistīti vairāk kā 30 ziedotāji. Sarīkots akcijas noslēguma pasākums.
• Martā uzsākām līdzdalības Borisa un Ināras Teterevu fonda “Pats savam saimes galdam projekta "Pavasara diena gadu baro" īstenošanu. Projektā kopumā 80 maznodrošinātās ģimenes no 5 novadiem saņēma sēklas un stādāmo materiālu, Fiskar dārza instrumentus, dārzkopības preces lai nodrošinātu savu ģimeni ar pārtiku un mācītos dalīties ar citiem. Projekta ietvaros notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Vārkavas un Preiļu novada saimniecībām un divas nodarbības mērķa grupas dalībniekiem.
• Aizvadītā gada Ziemassvētkos un šī gada Lieldienās Borisa un Ināras Teterevu atbalstītā projekta „Svētku pakas sirmgalvjiem” ietvaros tika sagatavotas dāvanas un apciemoti 620 vecie vientuļie cilvēki visos novados.
• Aprīlī tika izsludināts Mazo grantu projektu konkurss "Iedzīvotāji veido savu vidi", tika saņemti 39 un atbalstīti 26 projektu pieteikumi, ko finansēja Preiļu, Līvānu, Aglonas, Vārkavas pašvaldības un JIL Mini Ideju konkurss jauniešiem ar desmit projektiem.
• Jūlijā un augustā notika divi Jauniešu Ideju laboratorijas organizētie Labdarības Bumbu ralliji Līvānos un Preiļos. Jauniešu ideju projektu krājkasīte tika papildināta par 2205 EUR
• Augustā 3. Starptautiskā leļļu festivāla laikā tika vākti ziedojumi Preiļu pils koka zvanu torņa atjaunošanai. Tika saziedoti 3190.30 EUR, kas kopā ar jau iepriekš savāktajiem līdzekļiem sastāda 7117,18 EUR.
• Fonds realizē stipendiju programmas skolu audzēkņiem un studentiem
• Septembrī un oktobrī no saziedotajiem līdzekļiem tika piešķirtas mācību stipendijas mākslā un mūzikā un sportā 34 bērniem no visām Fonda teritorijas pašvaldībām. Pagājušā gada augustā tika izsludināta pieteikšanās Preiļu novada stipendijām. Rezultātā pieteicās 7 pretendenti , līgumi noslēgti ar 5 studējošajiem. Četri no viņiem turpina saņemt stipendijas arī šogad. Kopējais Stipendiju fonds 21000 EUR.
• Oktobrī notika trešās Lūgšanu brokastis, kurās piedalījās aptuveni 170 dalībnieki, pasākuma tēma bija „tuvāk mīlestība, labestība”. Tika saziedoti 3260 EUR. Saziedotie līdzekļi tiks novirzīti iedzīvotāju atbalstam , kurus skārušas dažādas nelaimes Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novados. No iepriekšējās Lūgšanu brokastīs saziedotās naudas tika sniegts atbalsts 2 ģimenēm pēc ugunsgrēka un vienam onkoloģiskās slimības pacientam.
• Īpašu atsaucību šogad guva labdarības akcija “Atbalsts Boļeslavam Kraupšam”, kurā iesaistījās vairāk 140 ziedotāji no visas Latvijas.

Sadarbība ar citām labdarības organizācijām un mecenātiem
Kā galvenais mūsu sadarbības partneris un atbalstītājs ir Borisa un Ināras Teterevu fonds. Sadarbojamies arī citiem kopienu kustības fondiem Latvijā, gūstot pieredzi no vecākajiem kolēģiem. Ikdienas darbā ļoti svarīga ir sadarbība ar fonda darbības teritorijā esošajām pašvaldībām, iestādēm, uzņēmējiem un protams esošās vietējās kopienas iedzīvotājiem. Regulāri sadarbojamies ar Valsts Nodarbības Aģentūru. Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem, kas atbalsta mūsu labdarības pasākumus.

Nākotnes ieceres
11. oktobrī Valmierā septiņi kopienu fondi, to skaitā arī mūsu Viduslatgales pārnovadu fonds, parakstīja apņemšanos ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu turpināt Kopienu filantropijas attīstības programmu 2017. – 2022. gadam. Tiks turpināts darbs jau pie esošajiem projektiem un labdarības akcijām.

Ziemassvētku pasākumi
Labdarības projekts “Svētku pakas un pasākumi sirmgalvjiem” pirms Ziemassvētkiem apciemosim Preiļu un Riebiņu novadu vecos ļaudis, kuri pārsvarā savas dienas aizvada vieni paši. Šajā darbā svarīgs ir mūsu brīvprātīgo atbalsts novados. Priecājamies par sadarbību ar Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas jauniešiem .

10. decembrī Preiļu Romas katoļu baznīcā notiks Labdarības koncerts , kurā muzicēs Preiļu Mūzikas skolas audzēkņi un operas mākslinieki. Koncerta laikā tiks vākti ziedojumi bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām atbalstam, lai uzlabotu viņu veselības problēmas.

Jauniešu Ideju laboratorijas jaunieši gatavo labdarības pasākumu “Aklais randiņš ar grāmatu”. Kas paredzēts Ziemassvētku tirdziņa laikā Preiļos. Aklā randiņa ar grāmatu būtība ir šāda - jaunieši gatavojoties pasākumam, aicina grāmatu tirgotājus un arī iedzīvotājus dāvināt dažādu žanru un tematikas jaunas vai mazlietotas grāmatas. Ziemassvētkos šis akcijas laikā tās dalībnieki varēs ienākt izdekorētajā teltī un izvēlēties sev jaunu mīļāko grāmatu, neredzot grāmatas vāku, bet izvēli izdarot pēc tās citāta vai žanra nosaukuma , kas būs norādīts uz grāmatas iesaiņojuma. Grāmatas varēs saņemt pret ziedojumu. Visi ienākumi no labdarības akcijas nonāks VLPF JIL krājkasītē, lai jau pavasarī atbalstītu jauniešu labās idejas projektu konkursā “Jaunieši dod iespēju jauniešiem.

Skaties raidījumā "Preiļu novada aktualitātes" par Viduslatgales pārnovadu fonda darbību:  http://www.lrtv.lv/zinas/preilu-novada-aktualitates-14-11-2017-6487

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Noslēdzies Mazo grantu projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi- 2018”

   Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” kopā ar Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas pašvaldībām Mazo grantu projektu konkursu „Iedzīvot

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums