Par fondu

  • Uzraudzības padomes sēde!

    Šī gada 13. maijā notika nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” uzraudzības padomes sēde. Sēdes darba kartībā tika iekļauti šādi jautājumi:1. Valdes locekles atskaite;2. Finanšu vadītājas ... LASĪT TĀLĀK

  • Dzimšanas diena šodien ir Mums!!!

    Mums ir šodien Dzimšanas diena - 5 gadi.. - Sveicam visus fonda dibinātājus, ziedotājus un sadarbības partnerus. Lai mums izdodas daudz labu ideju realizēt un daudz sapņu piepild ... LASĪT TĀLĀK

  • Parakstīts sadarbības līgums ar Teterevu fondu

    11. oktobrī Valmierā septiņi kopienu fondi, to skaitā arī mūsu Viduslatgales pārnovadu fonds, parakstīja apņemšanos ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu turpināt Kopienu filantropijas attīstības  ... LASĪT TĀLĀK