Mērķprojekti/akcijas

Projekts “Pavasara diena gadu baro” turpinās

Jau pavasarī informējām par to, kā norisinās apjomīgā Borisa un Ināras Teterevu fonds labdarības projekta „Pats savam saimes galdam” Viduslatgales pārnovadu fonda” projekta „Pavasara diena gadu baro” aktivitātes. 80 maznodrošinātām ģimenēm no Aglonas, Līvāniem, Preiļiem, Riebiņiem un Vārkavas tika dota iespēja pašiem izaudzēt sev dārzeņus un tādējādi papildināt savu ēdienkarti ar veselīgu pārtiku cauru gadu. Ģimenes jau trešo gadu saņem ne tikai dārzeņu sēklas un stādus , bet arī augļu kociņus, ogulājus un citas darbam nepieciešamās preces. Paralēli darbam dārzos visu vasaru notiek arī dažādas aktivitātes. Augusta sākumā 41 projekta dalībnieks, kopā ar fonda darbiniekiem devās daudzpusīgā pieredzes apmaiņas braucienā uz trīs saimniecībām , kur iepazina bioloģisko, tradicionālo saimniekošanu un apmeklēja daiļdārzu.

Brauciena sākumā devāmies uz Rožkalnu novadu pie Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītāja, bioloģiskās z/s "Salenieki" saimnieka Gustava Norkārkļa. Gustavs uzsvēra, ka tikai turpina saimniekot bioloģiski, kā to darīja viņa senči ,tādejādi nenodarot kaitējumu ģimenei , līdzcilvēkiem, apkārtējai videi. Lielu daļu saimniecības lauku aizņem ķirbji, ko nodot pārstrādei un iegūst sēklas. Nākotnē saimniecībā plāno izgatavot arī ķirbju eļļu. Saimnieks izrādīja paša konstruētās un izgatavotās siltumnīcas, kur aug tomāti un paprika. Ekskursijas dalībnieki izjautāja Gustavu par ķirbju un tomātu šķirnēm, to kopšanu un audzēšanu, kā arī par realizācijas iespējām. Lai gan kartupeļu lauka un audzēšanas un novākšanas tehnikas apskates laikā lija spēcīgs lietus, ekskursanti ar interesi noklausījās Pelēču pagasta zemnieku saimniecības “Ozolīši” saimnieces stāstu par kartupeļu audzēšanu, šķirnēm, glabāšanu un realizēšanu. Evitai Kivriņai nācās atbildēt uz daudz un dažādiem jautājumiem, gan par izturīgākajām šķirnēm, gan kaitēkļu apkarošanu un mēslošanu. Visiem kopā izvērtās spraiga saruna par kartupeļu audzēšanu un potenciālās ražas glabāšanu šajā lietainajā vasarā. Izzinošs un praktisks bija stāstījums par kartupeļu audzēšanas un novākšanas tehnikas pielietojumu saimniecībā. Kivriņu mājas apmeklētājus priecēja arī saimnieces Evitas skaisti sakoptā apkārtne un košumdārzs pie mājas. Pieredzes apmaiņas brauciena „saldais ēdiens” bija Zinaīdas Adamovičas košumdārzs Saunas pagastā, ko viņa pati sauc par kolekciju. Pašas vienkāršākās puķes te ieraugāmas visā savā krāšņumā, jo saimniece ir atradusi vietu, kur tām vislabāk augt un ziedēt. Sētsvidu grezno vairākas apjomīgas dobes, kurās gaumīgās kompozīcijās apvienoti dažādu skujeņu, košumkrūmu un daudzveidīgu ziemciešu stādījumi, guļbaļķu klētiņa apaudzēta ar krāšņām pelargonijām, pie pirts izvietota bagātīga fuksiju kolekcija. Nobeigumā bija iespēja iegādāties iepatikušos ziedu un augu stādiņus, ko ekskursanti aizveda mājās savu dārzu izdaiļošanai. Brauciens noritēja ļoti pozitīvā un draudzīgā gaisotnē. Prieks bija dzirdēt dalībnieku pateicības vārdus par šī projekta lietderību un nepieciešamību.

Līdz noslēguma pasākumam, kurš notiks 29. septembrī Vārkavā, vēl krietni jāpadarbojas, gan mammām, gan bērniem. 29. augustā projekta ģimeņu bērni tiek aicināti uz Ievārījuma balli ar gardām pankūkām. Mammas septembra vidū tāpat kā pagājušajā gadā tiek aicinātas uz praktiskajām konservēšanas nodarbībām. Jaunas un interesantas receptes jau top. 

Fonda atbildīgie darbinieki visā sezonas laikā regulāri sazinās ar projekta dalībniekiem, izlases veidā novados tiek apmeklētas ģimenes, lai redzētu kas paveikts , kur nepieciešama speciālista konsultācija un padoms. Ģimenes ar prieku izrāda iestādītos augļu kociņus, dažā labā ābelīte jau sārtojas ābolīši. Šogad sējumi un stādījumi daudzviet cietuši no pārmērīga mitruma, bet kopumā raža būs, pietiks gan sev, gan ko dāvināt arī vecajiem ļaudīm pansionātos vai kādam trūcīgākam kaimiņam.

Viduslatgales pārnovadu fonda darbinieki šāda veida projektu realizē jau trešo gadu un darbojoties ar projekta mērķa grupu ar katru gadu arvien vairāk nostiprinās pārliecība , ka šis Borisa un Ināras Teterevu fonda projekts patiešām ir ļoti liels atbalsts mazturīgajām ģimenēm un ir ļoti nepieciešams arī turpmāk. Projekta dalībnieku vārdā paldies viņiem par to.

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv