Mērķprojekti/akcijas

Atskats uz labdarības pasākumu "Es palikšu tavā tuvumā"

Ideja par kopīgu godināšanas pasākumu visi piecu novadu stiprajām daudzbērnu ģimenēm dzima 2014. gada rudenī, gatavojoties pirmajām Viduslatgales pārnovadu fonda Lūgšanu brokastīm. Uz tām tika aicināti Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novada iedzīvotāji. Lūgšanu brokastu laikā šim cēlajam mērķim tika saziedoti 1750 euro. 


Ikdienā ģimenes, kas audzina krietnu bērnu pulciņu paši saviem spēkiem, pārvarot arī problēmas un sadzīviskās grūtības, nelūdzot neko no valsts un pašvaldības, sabiedrībā tiek uztvertas ka pašsaprotama mūsu valsts sastāvdaļa. Parasti ir vieglāk iedot tam kurš patstāvīgi kaut ko pieprasa, nekā uzrunāt tos, kuri neprasa neko. Pašvaldības tika lūgtas apzināt savās teritorijās dzīvojošās daudzbērnu ģimenes, kurās ir 5 un vairāk bērni un vismaz viens no viņiem mācās kādā no mācību iestādēm. Kopā tika pieteiktas 66 šādas ģimenes no visiem pieciem novadiem. Tika daudz domāts ka labāk visu izdarīt tā, lai svētki patiešām izdotos un katra ģimene tajos justos īpaša. Tā tapa labdarības pasākums „Es palikšu tavā tuvumā”, kam kā vispiemērotākā diena tika izraudzīts 31. maijs, diena pirms Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas. Pasākums notika Preiļu parka estrādē un tam pieteicās 48 ģimenes no visiem pieciem novadiem.


Mammu, paskaties gaisā – tur varavīksne zaigo!
Tu smaidi un lūkojies manī,
Un es jūtos kā pieneņu pūka, kas brīvi lido vējā.
Lūdzu apskauj mani cieši, cieši..
Ar klusu čukstu un ūdens šalti strautā reiz pasaki man vēlreiz,
Ka mīli mani stipri.


Mīlestība sākas mājā, ar mīlestību sākas ģimene un māja ir degošs mīlestības pavards. Visas šīs ģimenes ir pratušas uzturēt šo ģimenes pavardu siltu un mājīgu, veidojot sapratnes tiltu starp vairākām paaudzēm. Daudzās ģimenēs kopā ar vecākiem un bērniem, uz pasākumu bija ieradušies arī vecvecāki un kupls mazbērnu pulciņš.
Darba tikums, pienākums un atbildība vienam par otru, mīlestība un ģimeniskās vērtības, latvisko tradīciju un ģimenes tradīciju izkopšana, bērnu izglītošana un radināšana pie darba – tā varētu raksturot šīs stiprās ģimenes un tās ir vērtības, ko savos bērnos no paaudzes paaudzēs var iemācīt tikai vecāki, un par to mēs viņiem teicām – PALDIES!


Tika godinātas 3 ģimenes no Aglonas, 13 no Līvānu, 12 no Preiļu, 14 ģimenes no Riebiņu un 6 ģimenes no Vārkavas novada. Ar siltiem pateicības vārdiem un dāvanām savas ģimenes sveica novada domes pārstāvji- Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska, Līvānu novada domes priekšsēdētaja vietniece Aija Usāne, Aglonas domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe un Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis. Viduslatgales pārnovadu fonds visām ģimenēm kā pateicību un vēlējumu - krāsainai vasarai, pasniedza skaistus puķu podus. 


Savus veltījumus ģimenēm sirsnīgas dziesmās izteica dziedošā, draudzīga un pozitīvā Grīnhofu ģimene no Ogres. Līdz vēlai pēcpusdienai bērnus izklaidēja dažādas radošās darbnīcas un atrakcijas, par ko rūpējās jautrie un atraktīvie Jauniešu Ideju  brīvprātīgie jaunieši.


Lielie un mazie pasākuma dalībnieki tika cienāti ar Viduslatgales pārnovadu fonda sarūpētajiem gardajiem kliņģeriem un citiem kārumiem.

Bildes no pasākuma var apskatīt un lejupielādēt šeit: http://www.draugiem.lv/viduslatgales.jil/gallery/

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv