Lūgšanu brokastis

Aizvadītas Latgales reģionālās Lūgšanu brokastis Aglonā.

        Lūgšanu brokastis ir nereliģisks un nepolitisks pasākums. Tas ir īpašs laiks, kad politiskie, sabiedriskie un uzņēmējdarbības līderi tiek iedrošināti veidot attiecības. Lūgšanu brokastīs, sapulcinot kopā cilvēkus no dažādām sfērām un ar atšķirīgiem pasaules uzskatiem, varam skatīties pāri lietām, kas mūs šķir, un kopīgi ieraudzīt to, kas mūs vieno. Tā ir iespēja, uzrunājot plašāku sabiedrību, apsēsties pie brokastu galda un atklāt, ka kopā mēs spējam paveikt lietas, kas katram atsevišķi neizdotos. Lūgšanu brokastis šogad jau notika katrā no Latvijas reģioniem Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē. Noslēgumā – Valsts Lūgšanu brokastis Rīgā 2018. gada 2. novembrī. Šogad kopīgi svinot Latvijas 100-gadi, Lūgšanu brokastu tēma ir mūsu valsts himnas vārdi: Dievs, svētī Latviju! Mēs vēl piebilstam Dievs svētī Māras zemi Latgali un mūsu vislielāko bagātību – Cilvēkus, jo pasākuma stāsts būs par, stiprajiem, strādīgajiem un godīgajiem Latgales cilvēkiem.
       5. oktobrī Aglonas katoļu ģimnāzijā notika Latgales Lūgšanu brokastis , ko organizēja nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds, šogad, kopā ar Aglonas novada pašvaldību. Viens no mūsu valsts nacionālajiem simboliem ir sarkanbaltsarkanais karogs. Latgales Lūgšanu brokastīs Aglonā mēs saņēmām īpašu Vidzemes Lūgšanu brokastu laikā iesvētītu Latvijas karogu, kas ceļu uz Latgali mērojis cauri visiem Latvijas novadiem, tā stiprinot mūsu vienotību un lūdzot Dieva svētību mūsu zemei. Šo karogu mums nodeva Latvijas Valsts Lūgšanu brokastu rīcības komitejas priekšsēdētāja Inese Šlesere. Lūgšanu brokastu mielastu svētīja Rēzeknes- Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis. Liecību sniedzēji bija interesantas un izcilas personības no Latgales. Dzejniece, dramaturģe, publiciste Anna Rancāne savā liecībā vērsa uzmanību uz to, lai katrs latgalietis saglabā savu identitāti – valodu, tradīcijas un ticību, uzņēmējs, mecenāts, Latvijas Lepnums Daumants Pfafrods uzsvēra: «Es gribu jauniešiem dot cerību. Lai arī tie jaunieši, kuri nāk no trūcīgām ģimenēm, noticētu, ka var vairāk, lai jaunā paaudze iegūtu patiešām labu izglītību, ir ļoti svarīgi valstiskā mērogā, svarīgi visai Latvijas sabiedrībai. Jo laba izglītība iemāca uzdrīkstēties.” Pēc mecenāta iniciatīvas Līvānu novadā jau 14 gadus tiek piešķirtas stipendijas studentiem un 4 gadus izcilības stipendijas pedagogiem. Režisors Viesturs Kairišs dalījās savās atmiņās par bērnības laiku, kas tika pavadīts Latgalē, Vārkavas novada Zosinu ciemā. Katru filmu sākot filmēt režisors idejas smeļas no bērnības atmiņām. Aizkustinošu un sirsnīgu stāstu par savu dzīvi un darbu stāstīja skolotāja, novadpētniece Latvijas Lepnuma balvas īpašniece Marta Binduka. Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, Viļānu, Rikavas, Nagļu un Ostrones katoļu draudžu prāvests Rinalds Stankevičš savā liecībā stāstīja par 23 gadiem, ko kalpo Latgales dievnamos un joprojām apbrīno Latgales cilvēkus, kas spēj vienoties par būtiski svarīgām lietām. Lūgšanu brokastu būtība ir labdarība, sanākot kopā un veicot ziedojumus, kas ir veltīti konkrētam mērķim. Šī gada Latgales Lūgšanu brokastu mērķim - palīdzēt cilvēkiem, kas negaidīti nonākuši nelaimē, tika saziedoti 2560 EUR. Vislielāko un sirsnīgāko paldies sakām Lūgšanu brokastu koncerta dalībniekiem- Aglonas bazilikas bērnu korim, pedagoģei- Irēnai Ļeonovai, diriģentei- Sanitai Bernānei, koncertmeistarei- Jacintai Ciganovičai. Latvijas Nacionālās operas un baleta solistes un Daugavpils Universitātes asociētās profesores Ilonas Bageles audzēknei Diānai Laizānei, klarnetistei- Diānai Pilatei, koncertmeistaram- Eduardam Zariņam. Paldies mūsu skanīgajam Latgales dziedātājam Ingaram Punculim. Īpašs paldies jāsaka SMILŠU KINO jaukajai māksliniecei Gunai Miķelsonei par aizraujošo Latvijas stāstu uz ekrāna. Tas bija katra dziedātāja, mūziķa, makslinieka emocionāls, bez atlīdzības novēlējums šīm brokastīm. Lūgšanu brokastu mielasta gatavošanu jau piekto gadu nodrošina Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma struktūrvienība “Preiļi”. Sakām viņiem lielu paldies, īpaši visiem skolotājiem un šefpavārei Inārai Liepiņai. Paldies, par atbalstu Lūgšanu brokastu organizēšanā Latgales reģiona attīstības aģentūras padomes priekšsēdētājai Marutai Plivdai un direktoram Mārim Bozovičam. 

        Paldies, visiem bīskapiem un priesteriem , kas piedalījās pasākumā, deva svētību un lūdzās par mums. Liels paldies Vidsmuižas un Riebiņu draudzes prāvestam Aivaram Kursītim par izjusto pasākuma vadīšanu.

        Paldies, Aglonas novada domei, īpaši, novada domes priekšsēdētajam Jurim Butēvicam, Guntai Gulbei - Kalvānei, Lienei Baškatovai – Jokstei, visiem Aglonas ļaudīm, kas palīdzēja. 

        Paldies, Vijai Kudiņai par maizes kukulīšiem, kas bija ceļa maize daudziem šī pasākuma dalībniekiem un atbalstītājiem. Paldies Intai Rečai par telpu māksliniecisko noformējumu, Jānim Zieds-Ziediņam par teicamu pasākuma apskaņošanu.
Latgales Lūgšanu brokastu komitejas vārdā, Valija Vaivode

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv