Projektu programma

Labdarības resursi mūsos pašos

5. jūlijā Viduslatgales pārnovadu fonda darbinieki, brīvprātīgie, daļa nodibinājuma dibinātāju, dalībnieki no Alūksnes un Apes novadu fonda, Valmieras novada fonda, pārstāvji no organizācijām, kam dienas kārtībā ir darbs ar sabiedrību, pulcējās uz darbnīcu „Resursu piesaiste labdarībai un brīvprātīgā darba organizēšanai”. Darbnīcas vadītājs Ansis Bērziņš, Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs rosināja sarunu par kopienu fondu lomu sabiedrības grupu iniciatīvu īstenošanā. Aplūkojām jaunas iespējas un jau tradicionālas metodes, kā atbalstīt aktivitātes vietējo kopienu stiprināšanai. Vītolu fonds ir daudzu jaunu cilvēku izglītības iespējas nodrošinātājs. Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe aizraujošā stāstījumā iepazīstināja ar Vītolu fonda ikdienas darbu ar ziedotājiem un stipendiju administrēšanu, kas prasa nemitīgu sirsnīgu uzmanību un attiecību kopšanu gan ar mecenātiem, gan stipendiju saņēmējiem. Dažādības vadības pārzinātāja, brīvprātīgās darba devēju kustības “Dažādībā ir spēks” aģente Rasma Pīpiķe praktiskā nodarbībā veicināja katram dalībniekam izvērtēt savu atdevi – gan individuālo mērķu un motivācijas līmenī, gan organizācijas un sabiedriskā darba mērogā. Kā atzina daži dalībnieki, pēc ilgāka laika varēja veltīt laiku, lai fokusu novirzītu uz sevi un savām vajadzībām kaut piecas minūtes.
Labdarība, kā zināms, ir brīvprātīga un bez atlīdzības dalīšanās ar savu laiku, naudu, zināšanām, darbu. Dažas atziņas par labdarības darbu:

• Jāatceras, ka nav lielu vai mazu ziedojumu. Katrs ziedojums atsevišķam indivīdam vai pat uzņēmumam ir jāvērtē attiecībā pret šī indivīda vai uzņēmuma rīcībā esošiem finanšu resursiem.

• Sirds ziedojums pret prāta ziedojumu. Tie, kas ziedo izglītībai, ziedo no prāta, jo rezultātus nevar uzreiz redzēt. Sirds ne vienmēr ir padomdevējs, ja jāinvestē nākotnē. Ziedojums nereti ir investīcija.

• Sabiedriskās attiecības ar ziedotājiem un potenciālajiem ziedotājiem notiek visu laiku. Caur sirsnīgu sarunu, acu kontaktu, tiešu saskarsmi, - nekad nevar zināt, ar ko tev ir darīšana.

• Pirmais devums, pirmais ziedojums, pirmā brīvprātīgā darba diena nāk visgrūtāk, pēc tam katrs nākamais devums arvien vieglāk. Mums patīk dot, it īpaši, ja redzam, ka tas ir nepieciešams un kādam tas ir patiess labums.

• Atgriezeniskā saite – visiem ir svarīgi zināt, kur palika viņa nauda, kas notika ar viņa rūpju vai darba rezultātu.

• Pateicība par katru ziedojumu, par katru labdarības darbu, par katru labprātīgu ieguldījumu. Paldies nekad nevar būt par daudz.

• Labdarību var un vajag sasaistīt ar spēles elementiem. Cilvēki labprāt dod un iesaistās dažādās labdarības aktivitātēs, ja pašiem ir jautri, ja var gūt prieku, ja ir azarts pašiem gūt vai sacensties un uzvarēt.

• Vienmēr vajag izvērtēt guvuma un ieguldījuma proporcijas. Lai neizrādās, ka mēs ieguldām vairāk organizējot labdarības aktivitātes nekā iemantojam vai savācam līdzekļus labai idejai un nepieciešamībai.

Darbnīca notika projekta „Labdarības un brīvprātīgā darba atbalsts un popularizēšana” ietvaros, ko atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Informācija par projektu mājas lapā un rakstot vlpf@inbox.lv Evijai Caunei.


Iesaki draugiem:   Draugiem.lv