Labdarības projekti

Paldies visiem labajiem cilvēkiem

Jūnija vidū, kad cilvēki domās un darbos jau gatavojas Saulgriežu sagaidīšanai, Viduslatgales pārnovadu fonds ar masu mēdiju un sociālo tīklu palīdzību griezās ne tikai pie Latgales, arī pie visas Latvijas iedzīvotājiem ar lūgumu pēc palīdzības. Aglonas pagasta Beķu sādžā nodega īpašums un jauns puisis Boļeslavs Kraupša palika ne tikai bez jumta virs galvas, bet arī joprojām turpina dzīvot pilnīgā neziņā par tēva Jāņa likteni. Šim aicinājumam atsaucās ļoti daudz līdzjūtīgu un labestības pilnu cilvēku visā Latvijā un arī ārzemēs dzīvojušie tautieši. Tika piedāvāta daudz dažāda palīdzība, gan materiāla , gan finansiāla- cik nu kurš varēja un cik kuram ļāva viņa rocība. Viduslatgales pārnovadu fonda kontā 138 ziedotāji tieši Boļeslavam nepilna pusotra mēneša laikā saziedoja 5713 euro. Šo naudas summuBoļeslavs izlietotos celtniecības materiālu un darba rīku atjaunošanai. 

Boļeslavs nu ir mazliet atguvis sirdsmieru, strādā un pamazām atgriežas normālā dzīves ritmā, patreiz kopā ar savu draudzeni Lauru plāno atjaunot Lauras vecāku māju Aglonas centrā. Savu dzimto māju vietā ir jāsāk viss no jauna , no pašiem pamatiem un patreiz Boļeslavs gan psiholoģiski, gan materiāli vēl nav gatavs to darīt , lai gan cerību par savas lauku mājas un saimniecības atjaunošanu Boļeslavs nav pametis.

Viduslatgales pārnovadu fonda darbinieki un Boļeslavs saka sirsnīgu pateicību visiem ziedotājiem, visiem tiem labajiem sirdscilvēkiem, kuri atsaucās un sniedza jebkādu palīdzību Boļeslavam viņa nelaimē. Dienā kad ciemojāmies Aglonā, Boļeslavam tika nogādāts dāvinājums no Gērnsijas Latviešu Asociācijas - jauns betona maisītājs un dažādi darbarīki, kas būs labs palīgs mājas atjaunošanā un citos darbos. Asociācijas vārdā šo dāvanu Boļeslavam nodeva Andris Baltacis.

Ja kādam ir vēlēšanās arī turpmāk atbalstīt Boļeslavu, naudas līdzekļus varat ziedot:

Nodibinājums "Viduslatgalespārnovadu fonds", reģ.Nr. 40008210954
AS "SEB Banka" Konta Nr. LV35UNLA0050021079970
AS "Citadele banka" LV17PARX0016753060001

Ar norādi “Boļeslavam Kraupšam”

vai personīgi ierodoties fonda birojā Tirgus laukumā 1, Preiļos

Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” par ziedojumiem neietur nekādu komisijas vai starpniecības maksu. Visa ziedotā nauda 100% apmērā nonāk paredzētajam mērķim.


Viduslatgales pārnovadu fonda vārdā,
akcijas koordinatore Janīna Beča

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv