Jaunumi

Izstrādāta VLPF stratēģija

Jūnija izskaņā VLPF fonda komanda, uzraudzības padome un brīvprātīgie tikās, lai izstrādātu Fonda darbības stratēģiju pieciem gadiem. Vienojāmies, ka fonda galvenie darbības virzieni turpmākos piecus gadus ir:

• filantropijas un ziedojumu kultūras veicināšana un popularizēšana;
• bērnu un jauniešu iesaiste labdarībā;
• vietējo iedzīvotāju iniciatīvu veicināšana un atbalsts;
• fonda attīstības nodrošināšana.

Ar pilnu stratēģijas tekstu var iepazīties šeit: 

Stratēģijas izstrādē mums palīdzēja Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” koordinatore Inga Krekele.

Stratēģiju varēja izstrādāt pateicoties SIF 2021 “Viduslatgales pārnovadu fonda veiktspējas un interešu aizstāvības stiprināšana” (līguma nr. 2021.LV/NVOF/MIC/027/01) finansējumam.

       

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv