Jaunumi

Aicinām atbalstīt ģimenes, kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām

Ģimenes asistents, insulīna adatas, katetri, aukle, palīglasīšanas programma, lupa, dienas centrs nodarbībām un komunikācijai ar citiem cilvēkiem, silto smilšu nodarbības, ABA terapija, aktivitāšu krēsls, transporta pakalpojums, atelpas brīdis….vecāki sauc vajadzības, kuras nav pilnībā apmierinātas, kuras prasa naudu, bet bez kurām ikdiena nav iedomājama. Pārsvarā tās ir mammas un vecmammas, kuras aprūpē bērnus ar smagu invaliditāti, “mūžīgos bērnus” vai bērnu ar īpašām vajadzībām dienu no dienas, gadu no gada. Citas rod spēku un atbalstu un pat prot stiprināt likteņa biedrus, citas cīnās saviem spēkiem un nereti spēki līdz ar cerību zūd.

Viduslatgales pārnovadu fondam katru gadu nākas sazināties ar vismaz 15 ģimenēm, kurās ir bērniņš invalīds labdarības akcijā “Piepildīt sapni”. Ir ģimenes, kuras lieliski iemācās dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, un dažkārt apkārtējie pat nezina, ka bērnam vajadzīga īpaša aprūpe. Parasti tas ir gadījumos, kad invaliditāte netraucē bērnam augt un attīstīties, baudot bērnības priekus, izglītības un sporta iespējas. Diemžēl citā ģimenē prieks par bērna piedzimšanu nāk ar traģisku apjausmu, ka dzīve vairs nebūs nekad kā iepriekš; vai arī iegūtas traumas vai progresējošas slimības dēļ visa rutīna tiek sagriezta kājām gaisā. Vecāki piedzīvo šoku, bēdas un noliegumu, gan vēlāk samierinās – taču ne vienmēr samierināšanās nozīmē mieru un rimtu pieņemšanu ar banālajiem vārdiem “tāda ir dzīve”.

Lai labāk saprastu, ko nozīmē būt citādākam un nevarēt it kā vienkāršas un pašsaprotamas lietas, izveidojām ačgārnu divriteni. Ritenis kā ritenis, tikai pabraukt nevar. Griez stūri uz vienu pusi, ritenis griežas uz otru pusi, un cilvēks, kas prot braukt ar riteni, pēkšņi vairs to neprot. Izmēģinot pabraukt ar ačgārnu riteni, mēs varam kaut nedaudz pietuvoties izpratnei par līdzcilvēku, kurš nespēj izdarīt, saprast vai pieņemt lēmumus veidā, kas mums ir ierasti un viegli izpildāmi.

Mēs, Viduslatgales pārnovadu fonda komanda esam pārliecināti, ka mūsu spēkos ir dzīvi uz pasaules darīt visiem labāku, drošāku un patīkamāku caur labdarību. Apzinoties, ka visas iespējas, ko dzīve piedāvā, nav visiem atvērtas, esam uzsākuši īstenot ieceri – aicinot līdzcilvēkus ziedot un veidot fondā uzkrājumu, lai palīdzētu ģimenēm, kurām aug bērniņš ar invaliditāti vai ar īpašām vajadzībām.

Ja mūsu pārliecība Tev nav sveša, ieskaties! Ja vien jūti aicinājumu, palīdzi mums veidot uzkrājumu, ziedojot https://www.vlpf.lv/ziedot/ziedot

Vēlamies ne tikai reizi gadā piepildīt bērnu sapņus, bet palīdzēt ģimenēm nebūt ne vieglajā ikdienā.

Video sižets un raksts ir tapis informatīvās kampaņas “Neiespējamās iespējas” ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu par Latvijas valsts Kultūras ministrijas piešķirto finansējumu projektā “Labdarības un brīvprātīgā darba atbalsts un popularizēšana” (projekta Nr.2021.LV/NVOF/MIC/027/01).

Par riteni un atbalstu ģimenēm vairāk šeit: http://www.lrtv.lv/zinas/aicina-ziedot-gimenem-kuras-aug-berni-ar-ipasam-vajadzibam-vai-invaliditati-9311

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv