Projektu programma

Izsludinām mazo grantu projektu konkursu "Iedzīvotāji veido savu vidi - 2015. gadā"

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni ir:

  • lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem;

  • sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana;

  • sporta aktivitātes un pasākumi;

  • teritorijas izpētes aktivitātes (piem. novada pagasta dažādu interesantu objektu fotografēšana, aprakstu veidošana, ceļojošo izstāžu organizēšana);

  • kultūras pasākumi;

  • izglītības un informācijas pasākumi;

  • seno amatu un prasmju apgūšana.

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir no 2015. gada 02. aprīļa līdz 2015. gada 22. aprīlim.

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv