Iedzīvotāji veido savu vidi

“Viduslatgales pārnovadu fonds” atbalsta pasākumu norisi Mūsdienu mākslas galerijā.

      

        2018.gada vasarā biedrība “Galerija” realizējusi projektu “Atbalsts bērnu un jauniešu meistardarbnīcu rīkošanai Mūsdienu mākslas galerijā”, ko atbalstījis nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” mazo grantu projektu kokursā “Iedzīvotāji veido savu vidi 2018”. Projekta finansētājs Līvānu novada pašvaldība.

        Par projektu konkursā piešķirto finansējumu - 498.50 euro – biedrība “Galerija” iegādājusies salokāmos krēslus un galdus, kas tiek un tiks izmantoti arī turpmāk Mūsdienu mākslas galerijā organizētajos pasākumos – meistardarbnīcās, diskusijās, lekcijās, u.c.pasākumos. Visi pasākumi Mūsdienu mākslas galerijā apmeklētājiem ir pieejami bez maksas, tādējādi nodrošinot profesionālās mākslas peejamību un paplašinot neformālās un tālākizglītības iespējas Latgales reģionā.

       Viduslatgales pārnovadu fonds 2018. gada pavasarī sadarbībā ar Aglonas, Preiļu, Līvānu un Vārkavas pašvaldībām izsludināja projektu konkursu "Iedzīvotāji veido savu vidi - 2018". Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisku organizāciju projektus, sekmējot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību” īstenošanu kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas jomās.

       Mūsdienu mākslas galerija darbojas kopš 2016.gada un tās mērķis ir sekmēt dažādas mākslas izpausmes reģionā un vecināt to pieejamību vietējiem iedzīvotājiem, nodrošinot kvalitatīvu un inovatīvu kultūras pasākumu piedāvājumu. Galerijas darbu organizē biedrība “Galerija”. MMG atrodas Rīgas ielā 108a, Līvānos, tās apmeklējums – bez maksas, darba laiks – no trešdienas līdz sestdienai no pl.12:00-18:00.


Lāsma Vindule
Mūsdienu mākslas galerija
Biedrības “Galerija” valdes locekle
vindule.lasma@gmail.com

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv