Iedzīvotāji veido savu vidi

Valsts svētku mēneša aicinājums

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa "Līdumnieki" aicina vēlam rudens pārgājienam Valsts svētku mēnesī izvēlēties galamērķi nacionālo partizānu piemiņas vietu  "Avotnīca".

Šogad realizētā projekta ietvaros uz piemiņas vietu uzstādītas norādes, atjaunots piemiņas krusts un iekārtota ugunskura vieta. Kopējais pārgājiena garums no Neiceniekiem, Rožkalnu pagastā ir 2.7km. Tas piemērots ģimenēm ar bērniem.

Šī gada 3.oktobrī notika publisks pārgājiens uz piemiņas vietu. Pārgājienā piedalījās vairāk nekā 40 interesenti: vietējie iedzīvotāji, vēsturnieki, bērni, folkloras kopa "Rūžupis veiri" un projekta realizētāji. Tika ienests un iesvētīts atjaunotais piemiņas krusts. Bija iespēja uzzināt vairāk par J.Vilcāna vadīto partizānu grupu un vienoties kopīgā dziedāšanā.

Iniciatīvu grupas "Līdumnieki" dalībnieki pateicas pašvaldībai un Viduslatgales pārnovadu fondam par iespēju projektu konkursā "Iedzīvotāji veido savu vidi" realizēt savu ideju.

Projekta aktivitātes ne tikai saliedēja kopīgam darbam vietējo kopienu, bet arī ļauj šo vietu padarīt vieglāk sasniedzamu un vēsta par vietējās vēstures nozīmi un gaitu.

Iniciatīvas grupa ir uzņēmusies saistības turpmākos sešus gadus rūpēties par piemiņas vietu un izvietotajām norādēm. Kopējās projekta izmaksas pārsniedza 1200 EUR, no kuriem 495 EUR bija pašvaldības finansējums. Līdzfinansējumu nodrošināja iedzīvotāju iniciatīvas grupas dalībnieki.

Sagatavoja Aija Smirnova, iniciatīvas grupas "Līdumnieki" dalībniece

    

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv