Iedzīvotāji veido savu vidi

Tautas lietišķās mākslas studija “Dubna” Līvānos īstenojusi mazo grantu projektu

Noslēdzies “Viduslatgales pārnovadu fonda” finansētais projekts “Inventāra iegāde steļļu aprīkošanai”

Tautas lietišķās mākslas studijas “Dubna” audēju grupa vadītājas Ineses Valaines vadībā 2021. gada pavasarī saņēma apstiprinājumu savam projekta pieteikumam “Inventāra iegāde steļļu aprīkošanai”. Mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2021” ietvaros studijai tika piešķirti EUR 545,71. Par piešķirtajiem līdzekļiem ir izgatavoti trīs jauni steļļu beņķi un 14 atspoles.

Jau vairāk kā 40 gadus studijas aušanas darbnīcā audējas var apgūt vai pilnveidot aušanas prasmes. Pirmās stelles un beņķi darbnīcas vajadzībām tika iegādāti pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados un laika gaitā ir nolietojušies. Arī vecās atspoles vairs nekalpoja tik labi un nevarēja nodrošināt audējām kvalitatīvu darbu.

Aušanas beņķi un atspoles ir specifisks aprīkojums, to rūpnieciski ražotu iegādāties nevar. Tādēļ jauno beņķu un atspoļu izgatavošanai pieaicināja pieredzējušu vietējo kokamatnieku, līvānieti Jāni Spuriņu, kuru iepazīstināja ar audēju darba specifiku un vajadzībām.

Rezultātā studija ir ieguvusi jaunus beņķus un atspoles, ko jau esam sākušas izmantot darbā. Pateicība meistaram par kvalitatīvu pasūtījuma izpildījumu!


Iesaki draugiem:   Draugiem.lv