Iedzīvotāji veido savu vidi

Tapusi atpūtas zona pie Preiļu bibliotēkas

Lai veicināt bērnu, jauniešu un ģimeņu jēgpilna, aktīva laika pavadīšanas iespējas, Preiļu Galvenā bibliotēka jau pavasarī uzsāka darbu pie atpūtas zonas labiekārtošanas bibliotēkas teritorijā. Ar Europe Direct Austrumlatgale atbalstu un daiļdārznieces, floristes un agronomes Sandras Ozolas līdzdalību tika sakārtota teritorija un iestādīti košumaugi.

Viduslatgales pārnovadu fonda Mazo grantu projektu "Iedzīvotāji veido savu vidi" konkursā tika iesniegts un atbalstīts projekts “Spēlējies koši un droši!”, kura galvenais uzdevums bija izveidot gumijas seguma laukumu pie bibliotēkas āra spēlēm un aktivitātēm. Iesaistot brīvprātīgos, ieplānotie darbi tika paveikti, un ir tapis neliels stūrītis, kurš vēlāk tiks papildināts ar soliņiem, šūpolēm un kopskatā pēc pāris gadiem izveidosies par mājīgu, ainavisku vietu, kur varēs brīvā dabā uzspēlēt kādu lielformāta āra spēli vai brīvi padarboties, izmantojot citas bibiotēkas piedāvātās aktivitātes.

Sakām sirsnīgu paldies projekta ieviesējiem Viduslatgales pārnovadu fondam, finansētājiem Preiļu novada pašvaldībai un ikvienam brīvprātīgajam, kurš ar savu dalību palīdzēja īstenot mūsu ieceres un aicinām uz projekta noslēguma pasākumu.

14.septembrī plkst.15.00 aicinām uz ATKLĀŠANAS SVĒTKIEM pie Preiļu Galvenās bibliotēkas (Kārsavas ielā 4).

Informāciju sagatavoja Preiļu Galvenās bibliotēkas kolektīvs.


Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Izsludināts Mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi - 2024”

Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību un Līvānu novada pašvaldību izsludina projektu konkursu "Iedzīvotāji veido sav

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums