Iedzīvotāji veido savu vidi

Seiļu kapsētā viss sakopts

Jūlija sākumā Preiļu pagasta Seiļu kapsētā, pateicoties vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupai ‘’Mēs nomodā par Jums’’ dalībai nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” izsludinātajā mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2019”, tika īstenots projekts kapsētas labiekārtošanai.

Projekta ‘’Kā strauti aiztek cilvēku dzīves...’’ vadītāja V.Kivleniece informē, ka projekta ietvaros tika nomainīti 4 procesijas altāriņi, iegādāts koka galds, ko kapusvētku laikā izmanto kā galveno altāri. Jūnijā tika apzaļumota prāvesta Mačuka atdusas vieta ar ilggadīgajiem stādījumiem. 6.jūlija rīkotajā kapu sakopšanas talkas laikā tika demontēti vecie koka procesijas altāriņi, kuros varēja redzēt laika atstātās pēdas, un tika uzstādīti jaunie metāla altāriņi. Tika apkoptas tās kapu kopiņas, kurām vairs nav piederīgo, kas par atdusas vietām varētu parūpēties. Tika veikta atjaunotā , centrālā kapu krusta apzaļumošana ar viengadīgajiem stādījumiem. 13.jūlijā kapsētā norisinājās ikgadējie kapusvētki, kuros pulcējas aptuveni 100-150 dalībnieki katru gadu. Tie bija kā projekta prezentācijas svētki. Par projekta finansējumu tika iegādāti 4 vienādi galdauti, 4 krucifiksi, kā arī sveces. Uz katra altāriņa tika izgatavotas ziedu oāzes, kā arī galvenā altāra (galda) dekors. Ziedu kompozīcija tika novietota arī pie kapu krusta. Milzīgs paldies projekta atbalsītājiem : ‘’Viduslatgales pārnovadu fondam’’, Preiļu novada domei, kā arī projekta iniciatīvas grupai, kuras ikviens dalībnieks aktīvi ņēma dalību.

Gribas cerēt, ka šis nebija vienīgais projekts, kura mērķis ir uzlabot un sakopt apkārtējo vidi, radot to pievilcīgāku visiem aizgājēju tuviniekiem. Ar šo projektu centīsimies saglabāt un nodot nākošajām paaudzēm no senčiem mantotās tradīcijas,lai arī tai saulē esošie varētu mierīgi atdusēties un novērot mūs no mākoņa maliņas....

Informāciju sagatavoja iniciatīvas grupas dalībniece
Aija Kivleniece

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

13. decembrī plkst. 11.00 Preiļu novada kultūras centrā notiks gadskārtējais labdarības pasākums Lūgšanu brokastis

13. decembrī plkst. 11.00 Preiļu novada kultūras centrā notiks gadskārtējais labdarības pasākums Lūgšanu brokastis. Lūgšanu

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums