Iedzīvotāji veido savu vidi

Riebiņu novada biedrība "Atspulgs L" sāk īstenot mazo grantu projektu

Projekta mērķi un uzdevumi:

Seno amata prasmju apgūšana un popularizēšana, stiprinot paaudžu saiknes un vietējās kopienas identitātes un goda saimnieču godināšana, ar mērķi lauku iedzīvotāju plašāku iesaistīšanu plānotajās aktivitātēs.

Projekta ietvaros plānots īstenot sekojošas aktivitātes:


  • Pasākuma ’’Ķimenes ceļš no lauka līdz galdam’’ noorganizēšana Preiļos;
  • ‘’Goda saimnieču diena’’ noorganizēšana Stabulniekos;
  • ‘’Tautisko rakstu atdzimšanas darbnīca’’/ Preiļos, Stabulniekos/;
  • Sveču liešanas meistarklase/Preiļos, Stabulniekos/;
  • Botāniskā bareljefa meistarklase/ Preiļos, Stabulniekos;
  • Stilizētā latgaliešu tautu tērpa iegāde.

Projekta aktivitātes balstītas uz lauku iedzīvotājus, jauniešu aktivitātes sekmēšanu apgūstot senās amata prasmes, to popularizēšanu un nodošanu no paaudzes paaudzē.

Sagatavot nelielu video par pagasta goda saimniecēm, darbīgiem ļaudīm, seno amata prasmju veicējiem, lai arī citi iedzīvotāji uzzina par Stabulnieku pagasta aktīvajiem un radošajiem ļaudīm, sekmēsim lauku teritoriju atpazīstamību un iespēju gūt pieredzi no šiem ļaudīm.

Noorganizējot Sveču liešanas, botāniskā bareljefa , ‘’Tautisko rakstu atdzimšanas darbnīcu’’, aktivizēsim gan vietējos ļaudis, gan Preiļu jauniešus apgūt šīs amata prasmes un vecāka gada gājuma ļaudīm dalīties arī pieredzē un pārmantot šo latgalisko dzīves ziņu.

Noorganizējot ‘’Goda saimnieču dienu’’, kurā gan vietējās saimnieces, gan uzaicinātās personības godināsim, skatīsimies sagatavoto video, dalīsimies ar amata prasmēm, gardu ēdienu receptēm un pagatavotajiem darbiem meistarklasēs, sekmēsim vietējās kopienas aktivitāti, atpazīstamību un radošo cilvēku godināšanu un prasmju nodošanas iespēju jaunatnei.

Tāpat tiks popularizēta latgaliskā dzīves ziņu un tautisko rakstu atdzimšana cimdos, zeķēs, aušanas darbos, maizes cepšanas un siera siešanas tradīcijās.

Noorganizējot pasākumu ’’Ķimenes ceļš no lauka līdz galdam’’ , cildināsim maizi, cepšanas tradīcijas, un dažādu recepšu apkopošanu un ķimeņu izmantošanu ēdienos. Tiks izsludināts jauniešu vidū, ēdienu recepšu vākšanas posms un šo recepšu īstenošana gatavos ēdienos, to prezentēšana.

Līdz ar to visas projekta aktivitātes vērstas uz to, lai īstenojot šāda veida projektus, vietējās kopienas gūtu jaunu pieredzi, veicinātu latgaliskās identitātes popularizēšanu un seno amata prasmju apgūšanu un prasmju nodošanu jaunajai paaudzei, īpaši lauku teritorijās, kur ir augsta ģimeniskās un kultūras tradīcijas no paaudzes paaudzē.

Šobrīd ir notikušas sveču liešanas nodarbības RTRIT jauniešiem. Ir pasūtīts izgatavošanai, Latgales amatniecības centrā Ludzā latgaliešu stilizētais tautu tērps.

Paldies Preiļu novada pašvaldībai un VLPF par piešķirto finansējumu un iespēju realizēt šo projektu.

Projekta vadītāja S.Grigale

  

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Piepildīt sapni 2024

Mūzikas nodarbības, futbola spēles treniņi, divritenis, planšete, silto smilšu nodarbības, ABA terapija, mēbeles mācībām – tie ir daži no šī gada bērnu ar

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums