Iedzīvotāji veido savu vidi

Realizēts projekts “Vārkavas baznīcas vizītkarte”

Mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi - 2023” tika atbalstīts un realizēts iedzīvotāju iniciatīvas grupas projekts “Vārkavas baznīcas vizītkarte”, piešķirtais finansējums tā realizācijai ir 700,00 EUR. Projekta finansētājs ir Līvānu novada dome un projekta ieviesējs ir nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”. Projekta realizācijas periods: 01.04.2023 – 30.10.2023.

Projekta ietvaros gūtais materiālais ieguvums ir ieejas durvju restaurācija un saglabāšana no bojāejas. Tika apkopota informācija, maketēta un patstāvīgai ekspozīcijai baznīcā, sagādāti seši baneri. Pieci par krucifiksiem Vārkavas apkaimē, bet viens par Vārkavas baznīcas lustras atjaunošanas procesu. Kā noslēdzošais pasākums projektambija ilggadējā Vārkavas draudzes prāvesta Onufrija Pujāta atdusas vietas kapa pieminekļa iesvētīšana. Pasākums tika kuplināts ar garīgo mūziku Lazdānu ģimenes izpildījumā. Pateicamies par aizkustinošo un skanīgo dziedājumu Kristīnei un Andrim, kā arī Bonifācijam par ērģeļu mūzikas baudījumu.

Šajā gadā šis projekts bija pirmais, kas saņēma atbalstu, piesaistot papildus finanses un iedvesmojot vēl lielākiem darbiem. Vēlos piebilst, ka draudzes locekļi bija ļoti saliedēti un aktīvi iesaistījās draudzes dzīvē, iesaistot arī tuvākās apkaimes ļaudis no Līvānu novada un bijušos vārkaviešus, kas šobrīd dzīvo tālākās Latvijas vietās. Šogad kopējiem spēkiem tika remontēta un labiekārtota draudzes māja jaunā priestera uzņemšanai. Iniciatīvas grupa ir gandarīta par paveikto un iedvesmota jaunam darba cēlienam.

Sagatavoja: Aija Bitinas

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Preiļos ir īstenotas kanisterapijas nodarbības bērniem

Šī gada oktobra mēnesī un novembra sākumā katru otrdienas pēcpusdienu Biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” telpās notika kanisterapijas nodarbī

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums