Iedzīvotāji veido savu vidi

Prezentē projektu “Neparastie aizkalnieši”

Biedrības “Sabiedriskais centrs “Aizkalne” viena no prioritātēm – lokālā kultūrvēstures mantojuma saglabāšana un popularizēšana. Preiļu novada domes finansētajā un Nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds" organizētajā Mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi 2018” biedrības projekts “Neparastie aizkalnieši” ieguva finansējumu 377.50 eiro apmērā. Piesaistot privāto līdzfinansējumu, iegādāta digitālā videokamera SONY.

Šis projekts tapa kā turpinājums biedrības iepriekš realizētajām aktivitātēm. 2014.g. investēti līdzekļi projektā “Mobilās novadpētniecības izstādes aprīkojuma iegāde”. 2016.g. tapa fotogrāfiju izstāde “Aizkalnieši fotoportretos”. Prezentācija „Aizkalnes vēsturiskais mantojums un neparastie aizkalnieši” sagatavota Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumam Jasmuižas muzejā 2017.g. Biedrības rīcībā ir prezentācijas aparatūra- dators, projektors, ekrāns. Mūsdienīgi ir saņemt informāciju ar datora klišķi, tādēļ attīstījām ideju par videoaparatūras iegādi. Novadpētniecības krājumiem ir jākļūst redzamiem un pieejamiem, jo neredzami un nepieejami tie nevienam nav vajadzīgi.

Videokamera mūsu rokās bija jauns darbarīks, apguvām video failu montēšanu, un mācījāmies no kļūdām, līdz safilmētais materiāls pārtapa jaunā kvalitātē. Aktualizējās arī nepieciešamība iegādāties datu nesēju failu arhivēšanai. Iemūžinājām Aizkalni fotogrāfijās dažādos gadalaikos, kādu to redzam savās ikdienas gaitās. Šos fotogrāfiju komplektus dāvinājām arī intervētajiem aizkalniešiem.

18.oktobrī notika projekta “Neparastie aizkalnieši” prezentācijas pasākums, kopīgi ar projekta atbalstītājiem noskatījāmies 7 videointervijas. Safilmētais videomateriāls bija apjomīgs, bet prezentācijas pasākumā pēc rediģēšanas mūsu daudzu dienu darbs ietilpināts vien 50 minūtēs. Katrs cilvēks ir unikāls ar savu pieredzi un dzīves gājumu. Mēs apzināmies, ka esam vēl tikai ceļa sākumā, ka stāstu resursi ir neizsmeļami. Pateicamies visiem, kas sniedza konsultatīvu un praktisku palīdzību, un, protams, mūsu atsaucīgajiem aizkalniešiem, kas piekrita nostāties kameras priekšā. Tomēr videosižetu prezentācijai interneta vidē jārespektē kā autortiesību, tā privātuma likumiskais regulējums. Galvenais projekta mēŗķis ir sasniegts- iegādāts kvalitatīvs aprīkojums audiovizuālā krājuma papildināšanai un ilgtspējīgai digitāli dzimušo resursu saglabāšanai.

R.Džeriņa, projekta vadītāja

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Piepildīt sapni 2024

Mūzikas nodarbības, futbola spēles treniņi, divritenis, planšete, silto smilšu nodarbības, ABA terapija, mēbeles mācībām – tie ir daži no šī gada bērnu ar

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums