Iedzīvotāji veido savu vidi

Pelēču pagastā īstenots mazo grantu projekts “Mūsu senči –līdzgaitnieki”

Iniciatīvas grupa “Darīsim paši” Pelēču pagastā realizējusi Viduslatgales pārnovadu fonda mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi-2021” projektu “Mūsu senči - līdzgaitnieki”. Pateicoties šim VLPF projektu konkursam un Preiļu novada pašvaldībai, ir sakārtots un labiekārtots objekts Pelēču pagastā.

Projekta īstenošanas gaitā labiekārtota Pelēču pagasta Gornijašu kapsētas teritorija, veicot divu vārtu nomaiņu, sakārtots atkritumu laukumu pie kapsētas un ieviesta atkritumu šķirošana. Blakus atkritumu laukumiņam tika izveidots darba rīku stends , kurā tika iegādāti un novietoti 2 grābekļi, 1kaplis, 1 lāpsta un 2 spaiņi , lai piederīgie varētu sakopt savu piederīgo kapu kopiņas. Uz katra inventāra tika uzrakstīts – Gornijašu kapi, lai kādam netīkojas to aiznests projām. Lai būtu saprotamāk, kādām vajadzībām inventārs domāts , uzlikām uzrakstu - “Darbarīkus drīkst lietot. Darbiņus beidzot, lūgums tos notīrītus nolikt atpakaļ vietā.”

Darba grupa saka lielu paldies Pelēču pagasta pārvaldei, tās vadītājai Ivetai Stašulānei un Bonifācijam Kļavinskim par sadarbību, atbalstu un padomu sniegšanu projekta izstrādes un īstenošanas laikā. Liels paldies arī meistaram Pēterim Zariņam par ieguldīto laiku un zināšanām koka vārtu gatavošanā un uzstādīšanā, kā arī visiem grupas dalībniekiem par ieguldīto darbu projekta īstenošanā.

 

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv