Iedzīvotāji veido savu vidi

Pa Sutru pagasta krucifiksu ceļu

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Mēs Sutriem” realizēja Viduslatgales pārnovadu fonda Mazo grantu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi- 2023” projektu “Pa Sutru pagasta krucifiksu ceļu”.

Projekta realizāciju sākām ar to, ka izbraukājām Sutru pagasta ceļus un krucifiksus atzīmējām kartē, jo daudzi krusti jau nemanot pazuduši no atmiņā palikušajām vietām. Tad tika apzināti privātīpašumi, kuros varētu tie atrasties, jo ticīgas ģimenes bieži cēla krucifiksus netālu no savām dzimtas mājām. Kartē atzīmētie krucifiksi tika sakopti, tajos ciemos, kur tuvumā nav apdzīvotu māju vai palikuši gados veci iedzīvotāji. Latgales ciemu un ceļmalu krucifiksi ir kristīgās ticības simboli. Tie rotā lauku ainavu un ir lūgšanu vieta. Kādreiz maija vakaros pie krucifiksiem pulcējās ļaudis, lai dziedātu slavas dziesmas Dievmātei un skaitītu lūgšanas. Padomju laikos dziedāšana pie krustiem bija aizliegta, daži palika nekopti un aizmirsti. Atgūstot Latvijas neatkarību, mainījās kultūra un tās vērtības. Aktīvās ģimenes un ciemi ceļmalu krucifiksus atjaunoja, kuri tur bija stāvējuši no 19.gs.

Tālākai projekta realizācijai piesaistījām SIA “MINOX” fotogrāfu Jāni Magdalenoku, kurš mūsu apzinātos krucifiksus, krustus un citus kultūrvēsturiskos objektus iemūžināja. Fotogrāfs Jānis nopietni attiecās pret šo viņam uzticēto uzdevumu un daudzos jautājumos sniedza konsultācijas, gan par objekta attēlošanu, gan par izstādes ierīkošanu. J.Magdalekoks uz komotex foto 40x50 lielās krucifiksa drukas, izcēla tās krucifiksa unikālās detaļas un attēloja fotogrāfijas lejasdaļā mazākā attēlā. Viņš tāpat izveidoja divus foto albūmus ar projekta nosaukumu uz vāka.

Projekta noslēgumā Sutru pagasta pārvaldes telpā izveidojām izstādi, kur to varēs skatīt ilgāku laiku, tad izstāde ceļos uz Sutru kultūras nama lielajiem logiem, kur to varēs apskatīt visi garāmgājēji un ciemiņi. Krucifiksu izstāde tālāk ceļos uz Znotiņu baznīcu, kur tiks rīkots Baznīcu nakts pasākums, līdz nokļūs Sutru bibliotēkā pastāvīgai apskatei un glabāšanai. 6.oktobrī notika izstādes atklāšana. Pasākuma apmeklētāji dalījās atmiņās par agrāk bijušajiem, bet šobrīd dabā neesošiem krucifiksiem. Lai nākamajām paaudzēm paliek šis kultūrvēsturiskais matojums, kas vēl reāli pastāv, dokumentēts fotogrāfijās, jo ar gadiem pazudīs krucifiksi un citi kultūrvēsturiskie objekti. Pasākumā piedalījās arī SIA “MINOX” pārstāvis, kurš ierosināja neesošos krucifiksus, kuri kādam ir saglabājušies fotogrāfijās, modernizēt un papildināt iesāktos fotoalbumus. Ieguvēji būs ikviens Sutru pagasta iedzīvotājs un to pēcteči, kuri izzina un apmeklē savas dzimtas saknes. Galvenais ieguvums no projekta – mūsu piemērs un pārliecība, ka ar nelieliem līdzekļiem un pašu kopīgu darbu iespējams paveikt lielus, un paliekošus darbus. Sirsnīgs paldies nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” darbiniekiem un Līvānu novada pašvaldībai par atbalstu mūsu ieceres īstenošanā.

Projekta vadītāja Valda Pintāne


Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Piepildīt sapni 2024

Mūzikas nodarbības, futbola spēles treniņi, divritenis, planšete, silto smilšu nodarbības, ABA terapija, mēbeles mācībām – tie ir daži no šī gada bērnu ar

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums