Iedzīvotāji veido savu vidi

Noslēdzies Mazo grantu projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi- 2018”

   Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” kopā ar Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas pašvaldībām Mazo grantu projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi ” organizē jau 5 gadus. Fonda ļaudis kopā ar pašvaldību pārstāvjiem un projektu realizētājiem katra jaunā gada sākumā pulcējas kādā no 4 novadiem, uz vienu jauku un labi padarītu darbu, projekta noslēguma pasākumu, šoreiz Pelēču pagastā. Projektu konkursa būtība ir veicināt radošu un inovatīvu vietējo iedzīvotāju, sabiedrisko organizāciju ideju realizāciju dzīvē. Vēl lielāks gandarījums, ka visas jaukās idejas un labie darbi bija kā sveiciens mūsu Latvijai tās 100. dzimšanas dienā! 

   Pagājušā gada aprīlī, kad tika tika izsludināts projektu konkurss, saņēmam pa šiem gadiem vislielāko projektu iesniegumu skaitu un tie bija - 44 projektu pieteikumi. Jāsaka , ka ar katru gadu projektu pieteikumu skaists pieaug un tas tikai liecina par iedzīvotāju lielo interesi paveikt labas un sabiedrībai derīgas lietas un šāda veida projektu nepieciešamību. Maksimālais finansējums vienam projektam bija EUR 550. Konkursa nolikums paredz arī pašu projekta īstenotāju vai atbalstītāju līdzfinansējumu, tādā veidā uzņemoties vēl lielāku atbildību par veiksmīgu projekta galarezultātu un arvien vairāk iesaistot sabiedrību šajā procesā. Ideju īstenošanā tiek ieguldīts arī liels brīvprātīgais darbs. Projektu konkursa mērķis ir sasniegts – visos četros novados realizēti sabiedrībai noderīgi projekti. Visas jaukās idejas un labie darbi bija kā sveiciens mūsu Latvijai tās 100. dzimšanas dienā! 

Pasākuma ievadā apsveicināšanās vārdus teica Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne. Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle Janīna Beča pateicās pašvaldībām par sadarbību, uzticēšanos un finansiālo atbalstu šī projektu konkursa realizēšanā. Projektu īstenotāji prezentēja savu veikumu, bet pašdarbības kolektīvi priecēja ar saviem priekšnesumiem.

   Līvānu novadā realizēti 10 projekti. Mūsdienu mākslas galerijai Līvānos iegādāts inventārs un noorganizētas 4 meistardarbnīcas bērniem un jauniešiem, sarīkoti Gimeņu svētki “Es ar Tevi roki rokā”, folkloras kopas “Ceiruleiši” jaunākajai grupai iegādāti tautas tērpu elementi, jaunus skatuves tērpus ieguvis senioru vokālais ansamblis “Līvas”. Rožupē, iesaistot dzimtas pašu jaunāko paaudzi audio formātā ierakstītas desmit dziesmiņas ,tādā veidā saglabājot kuplās Vaivodu dzimtas mantojumu nākošajām paaudzēm, pie Rožupes pamatskolas atjaunota šķēršļu josla, Madaliņas baznīcā Jersikā tika atjaunots Nemitīgās palīdzības Dievmātes svētgleznas rāmis, iegādātas jaunas altārsegas, sakopts svētavots un sarīkots jauks muzikāls pasākums, Sutru pagasta Znotiņu Romas katoļu baznīcai projekta laikā izgatavotas 6 altāra segas. Humānu darbu ar bezsaimnieka kaķiem ikdienā veic Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Ingato”. Biedrības “Baltā māja” darbinieki un brīvprātīgie, iegādājās jaunu šujmašīnu un izgatavoja audumu maisiņus, dāvināja tos novada senioriem, sarīkoja izgatavoto maisiņu un somu izstādi, aicinot iedzīvotājus ar tiem ikdienā aizvietot plastmasas maisiņus. 

   Šajā gadā no Vārkavas novada tika saņemti četri pieteikumi un visi četri arī apstiprināti. Iedzīvotāji izteikuši vēlēšanos sakārtot sava novada baznīcas. Pie Vanagu Sv. Annas Romas katoļu draudzes baznīcas, piesaistot brīvprātīgo darbu un līdzfinasējumu, ir izveidots grants segums automašīnu stāvlaukumam pie baznīcas un sakārtota stāvlaukuma apkārtne, Vārkavas Vissvētas Trīsvienības Romas katoļu draudzes baznīcā atremontēta baznīcas siena, Arendoles Dievmātes Romas katoļu baznīcai veikts ārpuses krāsojums un uzlikts bruģis pie baznīcas ieejas.

   Preiļu novadā šajā gadā realizēti 7 projekti- Saunas pagasta Smelteros ierīkots 100 ziedu dārzs Latvijas simtgadei, labiekārtota sabiedriski pieejamā teritorija Sporta ielā 1, Preiļos, atjaunoti Lūgšanu nama vārti Preiļu pilsētas centrā, organizēta zīdaiņu zeķīšu adīšanas meistarklase, lai papildinātu zīdaiņu pūriņus Preiļu slimnīcas dzemdību nodaļas akcijas “Rūpēs par tevi ” ietvaros, iegādātas 2 lielformāta āra spēles un četras pašu gatavotas spēles Preiļu pilsētas iedzīvotāju un ciemiņu brīvā laika pavadīšanai. Ar skolas vecāku atbalstu pie Pelēču pamatskolas izveidots pludmales volejbola laukums, Aizkalnē turpina pētīt pagasta kultūtvēsturi, tapis videostāsts par neparastiem pagasta cilvēkiem.

   Aglonas novadā konkursa rezultātā realizēti 5 projekti, noorganizētas 10 dažādas radošās darbnīcas novada bērniem un jauniešiem, Grāveru pagastā atjaunota koku aleja un svētkos uzlikti valsts karodzoņi, Rageļu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcai nomainītas lielās ieejas durvis, Šķeltovas pagastā izveidots rotaļu laukums daudzdzīvokļu mājas pagalmā, pie Aglonas kapsētas izveidots kapu atkritumu savākšanas laukums un uzstādīts informatīvs stends.

   Kā katru gadu, tā arī šogad tika nominēts gada labākais projekts. Realizētos projektus vērtēja žūrija , kuras sastāvā bija visu četru novadu pārstāvji un trīs neatkarīgi eksperti. Vērtēšanas kritēriji- projekta ideja un prezentācija. Mazo grantu projektu programmas "Iedzīvotāji veido savu vidi- 2018" Gada balvu ieguva biedrība "Mēs - bibliotēkai" no Preiļiem - biļetes uz bērnu vokālo ansambļu muzikālo uzvedumu “Vilkam tāda dvēselīt...”. Skatītāju simpātijas balvu saņēma iedzīvotāju inicatīvas grupu "Ceiruleiši" no Līvāniem.

   Paldies Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novadu pašvaldībām par atbalstu , sadarbību un finansējuma nodrošinājumu Mazo grantu konkursam un projektu īstenotājiem par ieguldīto darbu, realizējot savas idejas, visiem pašdarbības kolektīviem par atraktīvo sniegumu. Paldies Pelēču pagasta pārvaldei, Pelēču Kultūras nama pašdarbniekiem, kolektīvam un tā vadītājai Maijai Bricei par sirsnīgo uzņemšanu un pasākuma norises nodrošināšanu.

Fonda valdes locekle:  Janīna Beča

Fotogrāfe:  Rita Dzeriņa

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv