Iedzīvotāji veido savu vidi

Mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”- papildu pieteikšanās finansējumamViduslatgales pārnovadu fonds izsludina papildu pieteikšanos uz finansējumu LĪVĀNU NOVADA NVO un vietējām iniciatīvas grupām.

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisku organizāciju projektus. Īstenojot kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanu vietējā teritorijā. Veicinot minēto aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni ir:

- Novadu vietējās identitātes, cilvēku talantu un sasniegumu apzināšana;
- Seno amatu un prasmju apgūšana, stiprinot paaudžu saiknes;
- Sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana;
- Lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem;
- Kultūras un sporta aktivitātes un pasākumi.

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir no 2019. gada 23. maija līdz 2019. gada 6. jūnijam.

Projekta ieviešanas laiks ir no 2019. gada 20. maija līdz 2019.gada 31. oktobrim.

Projekta iesniedzējiem noderīgi materiāli:

Nolikums_2019.docx

Pieteikuma_ veidlapa_2019.docx

Atskaite_2019.docx

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv