Iedzīvotāji veido savu vidi

Mazo grantu projekta ietvaros atjaunoti trīs informācijas stendi Līvānos

Ikviens bija pamanījis Līvānu pilsētā trīs lielos informācijas stendus, kas laika “zoba” ietekmē bija kļuvuši estētiski nepievilcīgi. Krāsa nodrupusi, savukārt koka pamats, uz kā stiprinās afišas, – sabojājies. Lai šie afišu stendi atgūtu savu estētisko pievilcību un būtu funkcionāli izmantojami, pilsētas iedzīvotāji apvienojās iniciatīvas grupā, uzrakstīja un iesniedza savu iniciatīvu Mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi - 2022” un projektu konkursa rezultātā ieguva finansējumu šo stendu atjaunošanai.

Projekta ietvaros tika atjaunoti 3 afišu stendi, kas atrodas pie Vecā tirgus laukuma, Līvānu novada Kultūras centra sānā un pie veikala “Maxima X”. Afišu stendiem tika nomainīta pamatne, uz kuras stiprinās afišas, un atjaunots metāla karkasa krāsojums.

Paldies Līvānu novada pašvaldībai, nodibinājumam “Viduslatgales pārnovadu fonds” un Līvānu novada Kultūras centram par finansējumu un palīdzīgu roku šī projekta realizācijai!

Sagatavoja: projekta vadītāja Dace Jankovska

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv