Iedzīvotāji veido savu vidi

Mazo grantu projekta ''Atliksim ikdienas steigu! īstenošana tuvojas noslēgumam

Nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds" izsludinātajā mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi - 2023”, Riebiņu novada biedrība ‘’Atspulgs L’’ guva atbalstu projekta nr. MG23/01A ‘’Atliksim ikdienas steigu!’’ īstenošanai.

Projekta mērķis ir noorganizēt radošas un inovatīvas aktivitātes, lietderīga brīvā laika pavadīšanai ne tikai bērniem, jauniešiem, bet arī novada iedzīvotājiem seno amatu un prasmju apgūšanai, popularizējot bezatkritumu dzīvesveida (zero waste) iniciatīvas, stiprinot paaudžu saikni un veicinot minēto aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Projekta īstenošanas rezultātā notikušas 4 radošas aktivitātes:

1. Filcēšanas nodarbību cikls;
2. Papīra izgatavošanas/no papīru atlikumiem/ nodarbību cikls;
3.‘’Fotogrāfija uz koka’’ nodarbības;
4. Vaska drāniņu gatavošanas nodarbības.

Plānotās aktivitātes notikušas 4 dažādās novada vietās: Preiļos VSIA RTRIT, Stabulniekos, Galēnos un Sīļukalnā.

Paldies dalībniekiem, kuri aktīvi piedalījās aktivitātēs, radoši izpaudās un atliekot ikdienas steigu radīja brīnišķīgus darbus.

Stabulniekos tapa fotogrāfijas uz koka Dzejas dienu ietvaros ar skaistām G.Rača dzejas rindām. RTRIT jaunieši gatavoja skolotāju dienas pārsteigumus skolotājiem ar novēlējumu uz koka.

Milzīga apbrīna par Galēnu pagasta vienu no aktīvākajām dalībniecēm, kurai ir 88 gadi, un ir moža, radošu izdomu un ideju pilna kundze.

Īstenojot projektu, nonācām arī pie papīra pagatavošanas aktivitātes. Kad no vecām avīzēm, kartona kastēm, makulatūras tapa jauns dekoratīvs papīrs, ko var izmantot radošā darbā. Paldies aktīvajiem VSIA RTRIT jauniešiem par makulatūras sagatavošanas darbu un visiem aktīvistiem par dalību nodarbībās. Darot kopīgi darbus, radām pozitīvas emocijas sev un varam dāvināt tās arī citiem.

Paldies par atsaucību visiem, kas jau piedalījās aktivitātēs un Preiļu novada pašvaldībai, VLPF par piešķirto finansiālo atbalstu projekta aktivitāšu īstenošanai.

Projekta vadītāja S.Grigale


Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Preiļos ir īstenotas kanisterapijas nodarbības bērniem

Šī gada oktobra mēnesī un novembra sākumā katru otrdienas pēcpusdienu Biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” telpās notika kanisterapijas nodarbī

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums