Iedzīvotāji veido savu vidi

Mazo grantu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” noslēguma pasākums

Jau otro gadu pēc kārtas nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” rīko Mazo grantu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi” . Konkursu finansiāli atbalsta Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novadu pašvaldības. Viena projekta summa 2015. gadā sastādīja 500 EUR. Katra pašvaldība finansēja vismaz vienu projektu sava novada pilsētas un pagastu teritorijās. Paldies pašvaldībām, kuras uzticas mums, saprot un novērtē , ka ieguldītā nauda atgriežas atpakaļ sava novados caur jaukām un noderīgām idejām, caur lietderīgi paveiktiem darbiem.  

Pagajušā gada aprīlī pēc konkursa izsludināšanas, Viduslatgales pārnovadu fondam tika iesniegti 33 projekta pieteikumi. Pēc to rūpīgas izvērtēšanas turpmākai realizācijai tika apstiprināti 22 projekti. Aglonas un Preiļu novadā tie bija katrā pa pieci projekti, Līvānu novadā – deviņi un Vārkavas novadā trīs projekti. 

Projektus iesniedza iedzīvotāju iniciatīvas grupas un biedrības. Idejas bija visdažādākās.

Līvānu novadā ar projektu palīdzību tika popularizētas maizes cepšanas tradīcijas Līvānos un Sutros, veicināta seno amatu prasmju nodošana jaunajai paaudzei, izveidots „Maizes” buklets un videoklips, Kultūras pasākumu kvalitatīvākai un interesantākai organizēšanai Līvānos tika iegādāti dzīvnieku kostīmi, tika atjaunota apzaļumošana Rudzātu muižas dārzā, veikta grieztu nomaiņa mednieku kluba „Ašenieki” saieta vietai, paplašinātas un labiekārtotas divu kapsētu teritorijas, uzstādīta piemiņas plāksne Rudzātu Romas katoļu baznīcas prāvestiem, izgatavotas un izvietotas informatīvas norādes ar ciemu nosaukumiem latgaliešu valodā.
Vārkavas novadā sakopts un atjaunots Vārkavas un Vanagu katoļu baznīcu sakrālais mantojums, atjaunots bērnu rotaļu laukums Rimicānos - uzstādītas vienpusējas šūpoles un bērnu rotaļu mājiņa, noorganizēts skaists Jāņu ielīgošanas pasākums. Aglonas novadā iegādāti tērpi Šķeltovas TN vokālajam ansamblim, Grāveros izveidotas dekoratīvas virziena norādes ciemata centrā un labiekārtota to apkārtne, Aglonas centrā labiekārtots bērnu un jauniešu atpūtas laukums, ar āra vingrošanas iekārtām aprīkots aktīvās atpūtas laukums pie Aglonas internātvidusskolas skolas skolēnu un pagasta jauniešu brīva laika pavadīšanai. Īpaši gribas atzīmēt IG „Velomīļi” veikumu. Viņu organizēta velodiena „Ar Veļiku pa Aglonu” pulcē ar katru gadu arvien vairāk dalībnieku ne tikai no sava novada, bet arī no visas Latvijas, ka arī sadarbībā ar CSDD tiek veiksmīgi organizēts velotiesību kārtošanas eksāmens, kas piesaista daudz interesentu. Preiļu novadā, lai dažādotu radoši attīstošās Montesori nodarbības novada bērniem, iegādātas smilšu lampas, ar aktīvu vecāku līdzdarbošanos uzstādītas jaunas un drošas koka konstrukcijas bērnu rotaļu laukumā Preiļu pilsētas bērnudarzā „Pasaciņa” , iekārtota un aprīkota ar galda spēlēm brīva laika pavadīšanas telpa jauniešiem Aizkalnē, sakārtota Moskvinas kapsēta un uzbūvēts jauns žogs. Iedzīvotāju inciatīvas grupas „Devītie” projekts ir dāvana Latvijas simtgadei. Ir izpētīta un dokumentēta Pēlēču pagasta vēsture, pie pagasta ēkas uzstādītas divas latvju aizsardzības zīmes, pie Pelēču pamatskolas vēja zvani.

15. janvārī Preiļu novada Aizkalnes TN notika Viduslatgales pārnovadu fonda organizētais Mazo grantu konkursa noslēguma pasākums, kura pulcējās Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas pašvaldību pārstāvji, iedzīvotāju iniciatīvu grupu pārstāvji, biedrību un novadu aktīvākie cilvēki, kas veiksmīgi īstenojuši savas ieceres un paveikuši sabiedrībai derīgus darbus. Pasākuma ievadā Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle Valija Vaivode teica lielu paldies pašvaldībām par uzticēšanos un finansiālo atbalstu. Tālākā gaitā vārds tika dots projektu realizētājiem, kas atraktīvi prezentēja īstenotos projektus un dalījās savā pieredzē. Pasākumu ar savu sniegumu kuplināja Aizkalnes TN sieviešu vokalais ansamblis Lilitas Livdānes vadībā.

Noslēgumā notika dalībnieku balsošana par interesantāko projektu un tā prezentāciju, kur ar pārliecinošu balsu pārsvaru uzvarēja mājnieki - jauniešu inciatīvas grupa „Aizkalnieši” ar savu projektu „MIKSLIS”. Uzvarētāji dāvanā saņēma biļetes uz koncertprogrammu „No četriem novadiem austs”

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Piepildīt sapni 2024

Mūzikas nodarbības, futbola spēles treniņi, divritenis, planšete, silto smilšu nodarbības, ABA terapija, mēbeles mācībām – tie ir daži no šī gada bērnu ar

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums