Iedzīvotāji veido savu vidi

Lai dejas māksla sniegtu prieku

Viduslatgales pārnovadu fonda mazo grantu projekts "Iedzīvotāji veido savu vidi" turpinās. Iedzīvotāju grupa "Preilieši" projektā "Lai dejas māksla sniegtu prieku" turpina izšūt pērļu vainadziņus, ieguldot savus līdzekļus. Darbs atbildīgs. Paldies par drosmi "Dancari" meitenēm un mammām. Priekšā vēl daudz darba. Turpināsim veidot kroņus.

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv