Iedzīvotāji veido savu vidi

Labiekārtota sabiedriski pieejama VSIA RTRIT Preiļu struktūrvienības teritorija Sporta ielā 1.

   VSIA Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Preiļu struktūrvienības aktīvisti, kuri seko līdzi pilsētā notiekošajām aktivitētēm, nolēma, ka arī pieguļošā skolas teritorija projekta ietvaros varētu tikt labiekārtota. Un tā, sanākot kopā jauniešu un darbinieku iniciatīvas grupai IG ‘’RTRIT’’ aktīvisti, pieņēmām lēmumu par projekta iesniegšanu Viduslatgales pārnovadu fonda izsludinātajā projektu konkursā ‘’Iedzīvotāji veido savu vidi 2018’’ , kas guva atbalstu mūsu idejas realizācijai.
   2018.gada 14.maijā ar nodibinājumu “Viduslatgales pārnovadu fonds” tika noslēgts līgums nr. MG/2018-16, par projekta ‘’Sabiedriski pieejamas teritorijas Sporta ielā 1 labiekārtošana ‘’ īstenošanu. , ar piešķirto finansējumu 535.00 EUR. Finansējumu projektam piešķīra Preiļu novada dome.

   Projekta mērķi: Sekmēt vides un sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšanu, rosinot apkārtējos cilvēkus uz pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm un līdzdalību mērķu un uzdevumu sasniegšanā, lai sagaidot Latvijas simtgadi, varētu būt lepni, ka kādu stūrīti no pilsētas teritorijas esam sakopuši un labiekārtojuši.

Projekta uzdevumi:

Veikt veco vārtu un žoga posma demontāžu un degradētās teritorijas labiekārtošanu
Veikt jaunu vārtiņu ierīkošanu un žoga posma uzstādīšanu Sporta ielā 1
Ziemciešu puķu dobes ierīkošana

Īstenojot projektā plānotās aktivitātes, esam veikuši jaunu žoga un vārtu uzstādīšanu Sporta ielā 1 un ierīkojām jaunu ziemciešu puķu dobi. Tika ieguldīts brīvprātīgais darbs gan pie vārtu demontāžas un uzstādīšanas, gan labiekārtošanas darbiem. Aktīvi strādāja gan skolas tehniskais personāls, gan apdares darbu strādnieka profesijas izglītojamie.

Esam gandarīti par sasniegto rezultātu un pateicamies finansētājiem par iespēju īstenot šo projektu.


Projektu vadītāja S.Grigale

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv