Iedzīvotāji veido savu vidi

Labiekārtota Orīšu kapsēta

Lai labiekārtotu Saunas pagasta Orīšu kapsētu, tika izveidota iniciatīvas grupa “Orīši” Valentīnas Madalānes vadībā.

Tā kā Orīšu kapsēta nebija labiekārtota vairāk kā 35 gadus, līdz ar ko kapsētas žogs savu jau bija nokalpojis, iniciatīvas grupa, projekta ietvaros demontēja daļu vecā žoga, sakopa koku vainagus, izzāģēja krūmus un bīstamos kokus, kā arī pārkrāsoja gan koka, gan metāla vārtus un kapličas durvis.

Realizējot projektu tika veikti ieguldījumi Preiļu novada, Saunas pagasta vides infrastruktūras sakārtošanā, tādejādi veicinot lauku iedzīvotāju iesaisti sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšanā, un veicinot cieņas apliecinājumu mirušajiem Saunas pagasta iedzīvotājiem.

Projekta rezultātā tika labiekārtota vide Saunas pagastā- tika atjaunota puse (134m) no kopējā (268m) kapsētas žoga garuma, pārkrāsoti ieejas vārti, kapličas durvis, sakopta kapsētas teritorija, kā arī tika veicināta kapsētas piederīgo savstarpējā komunikācija un brīvprātīgais darbs veicamo darbu izpildē.

Projekta rezultātā padarītais darbs ir liels solis kapsētas saglabāšanā, labiekārtojot, saglabājot un pilnveidojot mūsu pusei raksturīgās kapsētu tradīcijas un sakrālo mantojumu. Paveiktais darbs vietējiem iedzīvotājiem un Preiļu novadam kopumā, nodrošinās kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tā pieejamību ikdienā.

Sakām paldies visiem iniciatīvas grupas aktīvistiem, jo īpaši, Andrim Kessam, Anatolijam Anspokam, Kārlim Vilcānam, Aivaram Strodam, Voldemāram Madalānam un Saunas pagasta pārvaldei un tās vadītājai Mārai Pudnikai par sniegto atbalstu un līdzfinansējumu.

Sagatavoja: Iniciatīvas grupas “Orīši” vadītāja Valentīna Madalāne

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Izsludināta pieteikšanās stipendijai studijām augstskolās Līvānu novada jauniešiem

Stipendijas devēji (uzņēmēji), Līvānu novada dome un nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” aicina Līvānu novada jauniešus pieteikties stipendijas s

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums