Iedzīvotāji veido savu vidi

Jersikā realizēts projekts "Sāc ar sevi, iesaisti citus!"

Jersikas pamatskola - Ekoskola realizēja Viduslatgales pārnovadu fonda mazo grantu projektu konkursā "Iedzīvotāji veido savu vidi-2021", projektu “Sāc ar sevi, iesaisti citus!”.

Ekopadome par VLPF projektu konkursa un Līvānu novada pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem piepildīja sen lolotus sapņus - skolas teritorijā uzbūvēja “Kukaiņu viesnīcu”, kura noderēs skolēniem veicot pētījumus un apgūstot dabas zinības, kā arī ieguva vienojošu, prezentatīvu tērpu- T-kreklus ar Ekoskolas logo.

Projekta ietvaros notika izglītojošas nodarbības, kurās mācījās pareizi šķirot atkritumus. Pavasarī sakārtoja komposta kaudzi, kurā iestādīja un izaudzēja ķirbjus skolas ēdnīcai. Skolas zālājā izveidotajā vides objektā - laivā, veica apzaļumošanu iestādot vasaras puķes.

Gan kukaiņu mājas, gan vides objekta gatavošanā izmantoja par projekta līdzekļiem iegādātos darba rīkus un instrumentus. Turpmāk tos izmantos dizaina un tehnoloģijas stundās izgatavojot izstrādājumus no koka.

Liels paldies Viduslatgales pārnovadu fondam un Līvānu novada domei par projekta apstiprināšanu un projekta realizācijai piešķirtajiem naudas līdzekļiem. Paldies Jersikas pamatskolas darbiniekiem un Ekopadomes aktīvistiem, kuri iesaistījās projekta realizācijā.

Jersikas pamatskolas Ekoskolas koordinatore M.Pinupe

   

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv