Iedzīvotāji veido savu vidi

Jersikā iesvētīts atjaunotais krucifikss


Jersikas pagasta iedzīvotāju iniciatīvas grupa, pateicoties Viduslatgales pārnovadu fonda un Līvānu novada domes projekta “Iedzīvotāji veido savu vidi 2019” finansiālajam atbalstam, realizēja projektu “Krucifiksa apkārtnes sakopšana Jersikā”. Apkārt krucifiksam tika iestādīts spireju dzīvžogs, izveidota puķu dobe, nolakots krusts, izgatavoti un izvietoti četri soliņi, sakopta un pilnveidota sabiedriski pieejama teritorija.

2. septembrī Madaliņas Romas katoļu draudzes prāvests Andžejs Lapinskis iesvētīja Jersikas krucifiksu. Prāvests novēlēja skolēniem būt zinātkāriem, vecākiem – radīt bērniem ģimenisku atmosfēru, skolotājiem – ar savu personību būt par paraugu. Svinīgajā pasākumā piedalījās Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja Anita Lietauniece, Jersikas pamatskolas skolēni, skolotāji, darbinieki, skolēnu vecāki, apkārtnes iedzīvotāji. Noslēgumā visi vienojās kopīgā lūgšanā.

Paldies visiem, kas piedalījās krucifiksa apkārtnes sakopšanas talkās!

Projekta darba grupas vārdā, Lilioza Silasproģe

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv