Iedzīvotāji veido savu vidi

Īstenots projekts par Rudzātu muižas vēsturisko izpēti

Ai meitiņas, ai mōsiņas
Kur jeus mani redzijati.
Ni es gōju krūgā dzerti
Ni tergā roditīs.

Šogad, pārstāvot iedzīvotāju iniciatīvas grupu ‘’ Brūveru ģimene’’, piedalījos nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonda” organizētajā mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2022” ar projektu “Rudzātu muižas vēsturiskā izpēte un folkloras materiālu par muižu apkopošana I kārta/daļa”.

Kāpēc I kārta/daļa? Jā, jo piedalījos arī Līvānu novada pašvaldības Mazo Grantu projektu konkursā, bet diemžēl nesaņēmu pietiekošu publiskās daļas atbalstu šim proektam un līdz ar to biju vienīgā no apstiprinātajiem projektiem, kuru neatbalstīja finansiāli. Šis bija ļoti liels ‘žēl, ka tā’, jo tad jau rudenī mūsu Rudzātu bij.muižas parkā tiktu uzstādīts informatīvs stends par Rudzātiem, muižu. Bet nekas - gan jau, plinti krūmos nemetīsim.

Jau kopš 2021.gada vasaras es, Liena Brūvere ievācu informāciju par arheoloģiskajiem pētījumiem un izrakumiem Latvijā, sazinājos ar kompetentiem cilvēkiem vēsturiskās informācijas iegūšanā. Pēc šī projekta apstiprināšanas, aprīļa beigās sazinājos ar izvēlēto vēsturnieku mag.hist. Agri Dzeni, kurš uzsāka vēsturisko izpēti un folkloras materiālu vākšanu. Pēc informācijas saņemšanas septembrī to apkopoju. Kopējās projekta izmaksas ir 610euro, no tiem 60 euro ir Brūveru ģimenes līdzfinansējums.

Projekta rezultātā esam ieguvuši informāciju par Rudzātu muižas izcelsmi un Rudzātu ciemu, tā pirmajiem uzskaitītajiem iedzīvotājiem 1759.gadā, folkloras materiālus no Latvijas folkloras krātuves. Jāatzīst informācija par pašām Rudzātu muižas ēkām ir diezgan skopa, tā nav atrodama arī vēstures arhīvos. Un tomēr iegūtā informācija ir ļoti liels atspaids tālākai darbībai – atrast to kopsaucēju un to lietu, ar ko saistīt turpmākos projektus, izaugsmi Rudzātu pagastā un Rudzātu muižas parkā. Šajā vasarā apmeklējot un tiekoties ar citiem projektu īstenotājiem, nonācu pie secinājuma, ka ir nepieciešams atrast to vaduguni – ceļa mērķi un to es redzu iegūtajos materiālos. Tagad tikai atliek tikties ar aktīvākajiem Rudzātu iedzīvotājiem un mēģināt saprast, kas ir tas, kas mūs vienos turpmākajos pasākumos, varbūt tam būs kāda saistība ar pirmo rūpniecisko uzņēmumu Rudzātu muižā – alus darītavu, kas izveidota 1860.gadā?! Kā man te teica – neba’ tāpēc vien viens no populārākajiem uzvārdiem Rudzātu pagastā – ir Brūveri.

Iegūto informāciju izmantosim informācijas stenda – plakāta izveidei – Rudzātu muižas parkā, informācijas ieguvēji būs liela sabiedrības daļa, jo šī vieta ir publiski pieejama gan visiem Rudzātu pagasta iedzīvotājiem, gan ciemiņiem.

Ši tōm dzīsmōm, lai byus gols
Dzīdōtōjim dūdāt ols.


Sagatavoja:Projekta vadītāja Liena Brūvere

  

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Piepildīt sapni 2024

Mūzikas nodarbības, futbola spēles treniņi, divritenis, planšete, silto smilšu nodarbības, ABA terapija, mēbeles mācībām – tie ir daži no šī gada bērnu ar

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums