Iedzīvotāji veido savu vidi

Biedrība “Dzintars 2007” atjauno grīdas segumu Kalupes baznīcā

Biedrība „Dzintars 2007” pavasarī sadarbībā ar Kalupes evaņģēliski luterisko draudzi Vārkavas novada domes un nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” organizētajā mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2020” iesniedza projekta pieteikumu „Grīdas seguma atjaunošana Kalupes evaņģēliski luteriskai baznīcai, sagaidot dievnama iesvētīšanas 80.gadadienu.” Tika saņemts finansiāls atbalsts projekta īstenošanai. Projekta mērķis – atjaunot baznīcas grīdas segumu 110 m2 platībā, pārklājot to ar betona pašizlīdzinošo masu, to nolakojot, ir veiksmīgi īstenots. Projekta aktivitātēs iesaistītie baznīcas draudzes locekļi savas valdes vadībā pašu spēkiem dievnamā veica vēl vienu lielu darbu, atjaunojot grīdas segumu.
Projektu finansiāli ar 550 eiro atbalstīja Vārkavas novada dome. Draudze plānoja projektā piedalīties ar 160 eiro līdzfinansējumu. Sakarā ar to, ka grīdas segums bija stipri nelīdzens, izmaksas vajadzēja palielināt, iegādājoties pašizlīdzinošo maisījumu grīdai. Līdz ar to draudzes līdzfinansējums ir 439 eiro. Biedrības „Dzintars 2007” līdzfinansējums ir 50 eiro projekta reprezentācijas izdevumiem.
3.oktobrī Kalupes evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā pēc pļaujas svētkiem veltīta dievkalpojuma notika projekta prezentācija, kurā piedalījās draudzes locekļi un mācītājs Andis Lenšs, Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska, Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja Mairita Stulpiņa un biedrības pārstāvji. Biedrības „Dzintars 2007” pārstāvji pastāstīja par projekta tapšanas gaitu un finansējumu, bet projekta vadītājs Sandis Soms par īstenotajām aktivitātēm. Ar pateicības vārdiem, laba vēlējumiem un ziediem, kā arī ar biedrības „Dzintars 2007” sarūpēto cienastu noslēdzās projekta prezentācija.
Draudzes locekļu ieguldītais darbs ir kā velte sava dievnama iesvētīšanas 80.gadadienai.

Velta Ziemele,
biedrības „Dzintars 2007”valdes priekšsēdētāja

      

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv